Gafur Hasan Meçaj (Shametaj) i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës”

Gafur Hasan Meçaj (Shametaj) me VKB Nr. 6, date 25.03.2010, i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës”

Për kontribut mbi 40 vjeçar në hartimin dhe botimin e studimeve shkencore në fushën e gjeologjisë dhe minierave dhe të drejtimit të këtij sektori strategjik të ekonomisë shqiptare;

• Për kontribut të çmuar në fushën e artit dhe humorit, duke pasuruar, veçanërisht, fondin e teatrit të dramës dhe humorit të qytetit të Vlorës:

• Për kontribut të spikatur në skenën politike shqiptare qendrore e lokale, si deputet i Kuvendit të parë pluralist të Shqipërisë dhe Anëtar i Këshillit Bashkiak të qytetit të Vlorës.


Marre nfa  website i Bashkise Vlore

Next Post

Sihat Tozaj, "Nderi i Qarkut te Vlores"

Enj Pri 26 , 2012
  Me propozim të Shoqatës ‘Kallarati”, Sihat Tozaj, Këshilli i Qarkut Vlorë, me Vendim Nr. 41, datë 29.08.2003, , i dha titullin pas vdekjes “Nderi i Qarkut Vlorë” me motivacio0nin: “Drejtues i spikatur i Organeve të Qeverisjes Vendore dhe Qendrore”