Shoqata jonë kulturore-atdhetare “KALLARATI”, si të gjitha shoqatat e tjera, mbahet në këmbë me kuotizacionet e anëtarësisë dhe me sponsorizime e dhurime dashamirësish. Këto janë të vetmet burime financiare me të cilat Shoqata përballon veprimtaritë që zhvillon dhe nxjerrjen e gazetës “Kallarati”. Mirëpo kuotën e anëtarësisë që mbledhja e përgjithshme […]