Për Ali Asllanin është folur e shkruar jo pak, përkundër pandehmës së krijuar për shkak të heshtjes gati 50 vjeçare të periudhës së socializmit. Ndonëse edhe atëhere diçka është pohuar rreth veprës së tij në hyrje të dy-tre botimeve të seleksionuara, përjashto monografinë e Mark Gurakuqit (e pabotuar kjo […]

-Mbajtur në datën 11.11.2012 në aktivitetin e Shoqatës “Labëria”  në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë- Lëvizjet kombëtare për pavarësi, si rregull, paraprihen nga lëvizje kulturore iluministe. Intelektualët që bëhen promotorë të zgjimit të ndërgjegjes kombëtare, duke iu kthyer periudhave të lavdishme në historinë e popullit të vet, synojnë të […]

-Mbajtur në datën 11.11.2012 në aktivitetin e Shoqatës “Labëria”  në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë- Lëvizjet kombëtare për pavarësi, si rregull, paraprihen nga lëvizje kulturore iluministe. Intelektualët që bëhen promotorë të zgjimit të ndërgjegjes kombëtare, duke iu kthyer periudhave të lavdishme në historinë e popullit të vet, synojnë të […]

 Organizuar nga: Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë  Fakulteti i Shkencave Humane    Universiteti “Ismail Qemali”  Vlorë     19 OCTOBER 2012 Është zhvilluar sot në bibliotekën qëndrore të universitetit Ismail Qemali një tryezë e përbashkët mes profesorëve të gjuhës me temë Veprimtaria kërkimore e akademike e profesor Rami Memushaj.    […]