(për A.B) Gjithçka e artë m’u kthye përsëri Pikërisht kur mendoja qetësisht e me përtesë. Befas, si një mrekulli, më dole ti, Duke më zgjuar ëndrrat më të bukura syfjetura. Dhe e ndjej se zemra Në dashuri është e pafund, Le të bien gjethet çdo vjeshtë Pema e dashurisë […]

  Parathënie   Prof. Rami Memushaj, pa dyshim njëri ndër njohësit më të mirë të çështjeve teorike të shqipes standarde dhe të planifikimit gjuhësor, pas botimit të veprave Shqipja standarde. Si ta flasim dhe ta shkruajmë (2002), Për shqipen standarde I-II (2012), Gjuha shqipe në shtratin e Prokrustit (2013), ka […]

-Mbajtur në datën 11.11.2012 në aktivitetin e Shoqatës “Labëria”  në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë- Lëvizjet kombëtare për pavarësi, si rregull, paraprihen nga lëvizje kulturore iluministe. Intelektualët që bëhen promotorë të zgjimit të ndërgjegjes kombëtare, duke iu kthyer periudhave të lavdishme në historinë e popullit të vet, synojnë të […]

  Të nderuar miq dhe bashkëfshatarë, Çdo festë për data madhore të historisë së kombit tonë nuk mund të kremtohet pa kujtuar ata që kanë kontribuar me penë apo me pushkë për arritjen e tyre. Në vijën e kësaj tradite, edhe ne jemi mbledhur në prag të festës së 100-vjetorit […]

1. Objekt i këtij punimi, që vjen në vijim të një monografie kushtuar përkatësisë etnike të himarjotëve, është bërë antroponimia e krahinës së Himarës, me synimin që të plotësojmë dhe të thellojmë argumentet që kemi sjellë në veprën në fjalë lidhur me këtë problem. Meqenëse emri Himarë historikisht ka shënuar […]

GJUHËTARIT TË  SHQUAR PROF. Dr. RAMI MEMUSHAJ  I dashur Rami! E ndiej si një detyrim moral,por edhe vëllazëror të të falënderoj nga zemra për dhuratën e mrekullueshme, veprën “Histori e Kurveleshit” 1, botim TOENA, Tiranë 2004.  Unë më 1946 kam punuar një vit në Kurvelesh me Organizatën e Rinisë, prandaj […]

Një javë më parë u mbajt në Tiranë mbledhja e Këshillit Ndërakademik për gjuhën standarde. Në njoftimin për shtyp të kryesisë së këtij Këshilli thuhet se tema e diskutimeve ishte “Drejtshkrimi i zanores ë të patheksuar në shqipen standarde” dhe se, sipas rregullores së Këshillit, “ishin hartuar më parë dy […]