Familja dhe ne kolegët e të ndjerit Profesor Agalliu kemi disa vjet që e presim ditën e nderimit dhe të vlerësimit publik të veprimtarisë së tij pedagogjike e shkencore. Kanë kaluar më shumë se 11 vjet nga dita kur ai u nda nga gjiri i familjes. U largua nga kjo […]

Nga dy format, në të cilat gjëllin gjuha, ligjërimi i shkruar i nënshtrohet kontrollit si të atij që shkruan, edhe të atyre që e lexojnë materialin e shkruar. Dhe gjëja e parë që i bie në sy lexuesit, pavarësisht nga shkalla e formimit gjuhësor, janë gabimet e drejtshkrimit. Çështjet e […]

Profesorët Ali Dhrimo dhe Rami Memushaj kanë promovuar dje në Akademinë e Shkencave “Fjalorin drejtshkrimor të gjuhës shqipe”, botuar nga “Infbotues”. Ky është i dyti botim pas atij të vitit 1976 dhe autorët e konsiderojnë se një fjalor i ri i pasuruar në zëra ishte tashmë një domosdoshmëri e tregut […]

Ndërhyrjet e nevojshme në kodet e gjuhës nuk mund të bëhen nga grupime të caktuara as nga këshilla ndërakademikë. Duhet një bashkëpunim i gjithë faktorëve e pastaj një konferencë mbarëkombëtare Nga dy format në të cilat gjëllin gjuha, ligjërimi i shkruar i nënshtrohet kontrollit si të atij që shkruan, edhe […]

 “Është krijuar një grup njerëzish në Shqipëri, që duke dashur t’i këputë të gjitha rrënjët ish-komunizmit, po i këput rrënjët kulturës shqiptare… Sikur përpjekjet e këtyre njerëzve të shkonin në drejtim pozitiv, Shqipëria nuk do të ishte ashtu siç është, në fund të vendeve të Europës, por do të kishte bërë përpara…” […]

Levizja e lirë e njerëzve dhe e vlerave përbën një nga vlerat më pozitive të botës demokratike, pjesë e së cilës është edhe shoqëria shqiptare. Përfitimet nga ky ballafaqim me kulturat e tjera të botës së qytetëruar pa dyshim që janë të mëdha. Por, nga ana tjetër, ky shkëmbim i […]