Gafur Hasan Meçaj (Shametaj) i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës”

GafurShameti-1 1


Gafur Hasan Meçaj (Shametaj) me VKB Nr. 6, date 25.03.2010, i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës”

Për kontribut mbi 40 vjeçar në hartimin dhe botimin e studimeve shkencore në fushën e gjeologjisë dhe minierave dhe të drejtimit të këtij sektori strategjik të ekonomisë shqiptare;

• Për kontribut të çmuar në fushën e artit dhe humorit, duke pasuruar, veçanërisht, fondin e teatrit të dramës dhe humorit të qytetit të Vlorës:

• Për kontribut të spikatur në skenën politike shqiptare qendrore e lokale, si deputet i Kuvendit të parë pluralist të Shqipërisë dhe Anëtar i Këshillit Bashkiak të qytetit të Vlorës.