KORRIERI I FSHATIT

HasanKallarati

Dolla që kur dolli ylli,

shkova lart nga Trëndafili,*

Dëgjova një zë bilbili,

në Mëlleza tek burimi,

gjeta dy sorkadhe pylli,

armatosur si Tafili,

sa hije që u kish ylli!

I pyeta se ku jini,

dhe shokëtë ku i kini?

Se kam një letër nga Këshilli,

me njëherë ato më thanë,

atje lart në atë pllajë,

ndodhenë shokëtë tanë,

dhe me shumë partizanë.

*Trëndafil emëri i malit


Hasan Kallarati