LOJE SFILITESE, NGA PETRIT QEJVANI


PetritQejvani

 
  
 
                                                Nuk e di se ç’ke
 
                                                Nuk e di se ç’bën
 
                                                Krahët shpesh më kthen
 
                                                Të më luash mendsh.
 

 
                                                Vetullat tendos
 
                                                Kur më ke përballë
 
                                                Sytë i ul përdhe
 
                                                S’më thua një fjalë.
 

 
                                                Edhe unë s’të flas,
 
                                                Si përgjigje, ty
 
                                                Por flas me të tjerat
 
                                                Kot, sa për zili…
 
                                               
 
                                                Ti më thua plaç
 
                                                Unë të them plaç ti
 
                                                Por pastaj pendohemi
 
                                                Bashkë,që të dy.
 

 
                                               E di shumë mirë
 
                                               Sa më “urren”mua
                     
                                               Ashtu si dhe unë
 
                                              Që aq shumë të dua..