PA KOKË

 

 

 

Populli s’do qeverinë. (Diçka normale)

Qeveria s’do popullin!(Diçka anormale)

Nga kjo lindi konflikti.

Shqipëria u bë një katraurë…

Qeveria qeveris qeverinë

Presidenti-presidencën,

Çdo shqiptar qeveris veten.

Askush Shqipërinë.

 

 

Petrit Qejvani, mars 1997