Redaksia e Gazetës “Kallarati” ndër vite

I. Më 12 Janar 2003 në qytetin e Vlorës, u themelua Shoqata “Kallarati”, e cila përveç zgjedhjes së Kryesisë së Përkohshme të saj, krahas shumë vendimeve vendosi botimin e Gazetës “Kallarati”, numri i parë i së cilës doli në muajin Mars 2003, me këtë përbërje në redaksinë e saj:

Kryeredaktor: Gafur Shameti

Anëtar të redaksisë:

1. Seit Jonuzaj

2. Petrit Qejvanaj

3. Agron Tozaj

4. Enver Golloshaj

5. Zubi Jonuzaj

II. Më 27 Shtator 2003, Kuvendi i Parë i Shoqatës “Kallarati”, zhvilluar në Vlorë, zgjodhi redaksinë e gazetës si më poshtë:

Kryeredaktor: Gafur Shameti

Anëtar të redaksisë:

1. Seit Jonuzaj

2. Enver Golloshi

3. Lllano Llanaj

4. Agron Tozaj

5. Lefter Hysi

6. Idajet Llanaj

7. Petrit Qejvanaj

III. Më 18 Nëntor 2007, në zgjedhjet e Shoqatës “Kallarati”, u zgjodh edhe Redaksia e gazetës si më poshtë:

Kryeredaktor: Seit Jonuzaj

Anëtarë te Redaksisë:

1. Enver Golloshaj,

2. Gafur Shametaj,

3. Lefter Hysaj,

4. Çize Xaferraj,

5. Razip Golloshaj

IV. Më 10 Dhjetor 2011 në zgjedhjet e radhës të Shoqatës ‘Kallarati”, zhvilluar në Vlorë, u vendos që redaksia e gazetës të përbëhet nga 7 anëtarë dhe konkretisht:

1. Seit Jonuzaj

2. Petrit Qejvani

3. Rami Memushaj

4. Besnik Gjonbrataj

5. Çize Xhaferraj

6. Hiqmet Meçaj

7. Lefter Hysi

Kryeredaktori i gazetës do të zgjidhet nga vetë redaksia më vonë.

Next Post

SPONSOR i faqes www.kallarati.com

Sht Pri 28 , 2012
Falenderimet shkojnë për Shkëlqim Leskaj nga Kallarati, president i firmës ndërtuese”ERIK” SHPK, me qendër ne Vlorë (Skelë), e cila kryen aktivitetin në fushën e ndërtimit nga viti 2001 e në vazhdimësi E-mail: [email protected] Numri kontaktit: 0682091450 & 0692091450
Sponsori-Shkelqim-Leskaj