S’METI BURRE NE SHTEPI

HasanKallarati

Çet’ e parë në mal dolli;

dolli malit për liri,

bëri thirrje an e mbanë,

në të gjithë Labëri,

me njëherë u mbëlodhë,

s’meti burrë në shtëpi.

Beunë si qëndrë zgjodhë,

çetat u bënë gati,

u ndanë nëpër sektorë,

filloj lufta me furi,

Llogora me Kot e Gjormë,

brënda natës u përfshi,

pesagjashtëqind ushtarë,

u vran atë nat aty,

dhe me Gotin gjeneralë,

bashkë me shtabin e tij.

Dhjetë batalione qenë,

në të tre këta sektorë,

të gjithë robërë mbenë,

material pa llogari,

mëngjes Drashovicë erdhë,

dhe aty u bë gërdi,

treqind të vdekurë mbenë,

oficer e ushtëri,

tetëqind robër u zunë,

depo të mëdhaja tri,

municion e predha shumë,

predha për artileri.

 

Hasan Kallarati