Neshat Xhemil Tozaj, i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës”

Neshat Xhemil Tozaj (pas vdekjes) me VKB Nr. 5, date 05.02.2009, i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës” me motivacionin: “Për përcjellje të imazhit pozitiv të qytetit të Vlorës nëpërmjet krijimtarisë së shquar në fushën e kulturës, letërsisë dhe arteve, si dhe kontributit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut si iniciator I themelimit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit”.

Next Post

Gafur Hasan Meçaj (Shametaj) i jepet titulli "Qytetar Nderi i Vlorës"

Enj Pri 26 , 2012
Gafur Hasan Meçaj (Shametaj) me VKB Nr. 6, date 25.03.2010, i jepet titulli “Qytetar Nderi i Vlorës”