Kur bëheshin bashkë Saraja me Hatikën, dy bijat e Zhulate (kështu thirreshin muhaxhirët e ardhura nga Zhulati në vitin 1913 të ikura nga përndjekja e andartëve grekë, për të shpëtuar kokën), pa harruar historitë e tyre pse kishin ardhur në Luginën e Lumit te Vlorës, gjithnjë tregonin historinë e Myrto […]