Deputet kallaratas ne Kuvendin Popullor

A e dini se Kallarati edhe pse nje fshat i vogël deri në vitin 1992 ka patur 4 Deputete te Kuvendit Popullor?

Dhe këta janë:

1-Duze Bajramaj në 3 legjislatura

2-Sulltana Gjonbrataj në 2 legjislatura

3-Sihat Tozaj në 5 legjislatura

4-Gafur Shameti në 1 legjislaturë

1. Deputetët e Kuvendit Popullor (1950-1954) dalë nga zgjedhjet e 28 maj 1950

Gjithsej 121 deputet, nga Vlora 7 deputete Midis tyre, Duze Bajrami nga Kallarati

2. Deputetët e Kuvendit Popullor (1954-1958) dalë nga zgjedhjet e 30 maj 1954

Gjithsej 134 deputet, 16 deputete nga Vlora Midis tyre, Duze Bajrami nga Kallarati

3. Deputetët e Kuvendit Popullor (1958-1962) të dalë nga zgjedhjet e 1 qershorit 1958.

Gjithsej 188 deputet, nga Vlora 12 deputetë Midis tyre, Duze Bajrami nga Kallarati, vdiq më 30.05.1961

4. Deputetët e Kuvendit Popullor (1966-1970) dalë nga zgjedhjet e 10 korrikut 1966.

Gjithsej 240 deputet, 15 deputetë nga Vlora Midis tyre, Sulltana Gjonbrataj nga Kallarati

5. Deputetët e Kuvendit Popullor (1970-1974) dalë nga zgjedhjet e 20 shtatorit 1970

Gjithsej 264 deputet, 16 deputetë nga Vlora Midis tyre, Sulltana Gjonbrataj dhe Sihat Tozaj nga Kallarati

6. Deputetët e Kuvendit Popullor (1974-1978) të dalë nga zgjedhjet e 6 tetorit 1974.

Gjithsej 250 deputet, 15 deputetë nga Vlora Midis tyre Sihat Tozaj nga Kallarati

7. Deputetët e Kuvendit Popullor (1978-1982) të dalë nga zgjedhjet e 12 nëntorit 1978.

Gjithsej 250 deputet, 15 deputetë nga Vlora Midis tyre Sihat Tozaj nga Kallarati

8. Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë (1982- 1987) dalë nga zgjedhjet e 14 nëntorit 1982

Gjithsej 250 deputet, 250 deputetë, 14 deputetë nga Vlora Midis tyre Sihat Tozaj nga Kallarati

9. Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë (1982- 1987) dalë nga zgjedhjet e 14 nëntorit 1982

Gjithsej 250 deputet, 15 deputetë nga Vlora Midis tyre Sihat Tozaj nga Kallarati

10. Deputetët e Kuvendit Popullor (1991-1992) që dolën nga zgjedhjet e 31 marsit 1991

Gjithsej 250 deputet, 15 deputetë nga Vlora Midis tyre Gafur Shameti nga Kallarati

Marre nga libri i Bujar Leskaj “Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë, 1912-2009”, Tiranë 2009

Next Post

KUJTIME PËR NDËRTIMIN E FSHATIT, NGA BASTRI HOXHAJ

Pre Maj 4 , 2012
Pas djegies së fshatit në rrëzë të malit të Bogonicës nga andartët grekë më 1914, fshatarët tanë zbritën dhe ndërtuan shtëpitë e tyre pranë tokave të tyre poshtë në ultësirë. Mirëpo këto toka ndodheshin të shpërndara në tërë territorin e Kallaratit, prandaj edhe shtëpitë e ngritura në ato toka ishin […]