E NEVOJSHME

 

 

Besoj sinqerisht në ndjenjat njerëzore

Dashuria është në fund të fundit Dobësi

Njeriu ka nevojë shpesh të vetmashtrohet

Perëndia e Dobësisë e ka emrin Dashuri.

 

 

Petrit Qejvani