KENGE KUSHTUAR ANDON ZAKO ÇAJUPIT

 HasanKallarati

O Çajup burr’i vatanit,

i nënësë Shqipëri,

që e doje aqë shumë,

atje larg në arabi,

i mërziturë për hera,

që ta shohje në liri,

se ish e varfër, e mjerë,

ishte nënë robëri,

ti Çajup me penë tënde,

patriot, poet me mëndë,

as u lodhe, as u trëmbe,

po bëre punënë tënde.

Ti shkrove për Shqipërinë,

ti shkrove për trimërinë,

shkrove dhe për Labërinë,

dhe për mal me trëndelinë,

qave edhe për Naimnë,

mëndje lart’e zemër trimnë.

 

Hasan Kallarati