MË SHUMË TË DISH TË QESHËSH

 

E dashur,

Nuk kam qejf të të shoh kurrë të vrenjtur

Se bota më duket e vogël pastaj.

(Natyrisht që ndonjëherë do vrenjtesh patjetër)

Se qiell të hapur

Nuk mund të ketë,

Pa patur qiell të vrenjtur.

Po kryesorja është që ti,

Më shumë të dish të qeshësh.

 

Petrit Qejvani, 1970