PIKTURË SUREALISTE, POEZI

Andi Meçaj

Anës rrugëve do të gjesh sy

varur nëpër pemë, frutat i hëngri toka

duke na goditur me farat e tyre.

 

Do të gjesh njerëz të mbirë fushave,

lulëkuqet i hëngri toka

duke na konturuar me të kuqen e tyre.

 

Anës rrugëve do të gjesh sy të pjekur,

të kuq, që u rëndohen pemëve.

Nga Andi Meçaj