TE KALAJA NE KANINE

HasanKallarati

Te kalaja në Kaninë,

dolli çeta me Salinë,

rreth kalasë u radhinë,

e rrethuan ushtërinë;

s’u la shteg se nga të dilë,

një plumb goditi Salinë;

u ndez lufta në Kala,

mitralozi pushim s’ka,

majë vreshtave mbëdha,

Muhedini bën hata,

Muhedini bën gërdinë,

me Toto Bolenë trimnë,

për mbi tela u vërvinë,

Durua tutje në Sherishtë,

dy topa kish pregatitë,

të zenurë nga armiqtë,

Durua me top qëlloi,

gjylet në kala i çoi,

gjeneralin e hutoi.

 

Hasan Kallarati