TOPONIMET E KALLARATIT – Nga prof. dr. Rami Memushaj

 

 

 

 

 

 

Kjo listë emërvendesh (toponimesh) të Kallaratit është mbledhur në verën e vitit 1964 nga prof. dr. Rami Memushaj, në atë vit drejtor i Shkollës 8-vjeçare Bolenë, në përgjigje të thirrjes së Institutit të Gjuhësisë për mbledhjen e toponimeve të fshtrave. Emërvendet janë mbledhur nga goja e burrave të moshuar të Kallaratit: Veip Xhaferi, Dulla Laze, Matush Zyka, Maman Boçi, Nelo Golloshi, Memush Balili, Veip Balili, Murat Alushi e Qerim Rjepi. Në shkrimin e tyre është ruajtur mënyra si i kanë shqiptuar këta informantë, veç fjalëve me ng, e cila shqiptohet ndryshe në të folmen e Kurveleshit. Për çdo emërvend jepet shpjegimi se çfarë është dhe pozicioni ndaj qendrës (Qafa e Ubavit).

Fletorja me emërvendet e fshatit tonë u dorëzua në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë në Tiranë në tetor 1964, kur mbledhësi i tyre filloi studimet për gjuhë dhe lëtërsi shqipe në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Kjo fletore (që duhet të ruhet në arkivin e Insitutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë) është shfrytëzuar nga prof. Eqrem Çabej për studimet e tij etimologjike në fushë të shqipes.

Sot kjo listë emërvendesh përbën një dokument të rëndësishëm si pjesë e trashëgimisë kulturore të fshatit tonë dhe, si e tillë, ajo duhet ruajtur në arkvin elektronik të dokumenteve të fshatit, bashkë me historikun dhe përmbledhjen e folklorit të fshatit.

Nga këto 700 emërvende, disa syresh emërtojnë njësi të mëdha të terrenit, disa të tjera (dhe këto janë shumica) emërtojnë pjesë të këtyre njësive. Të parat, që janë kryesisht njëfjalëshe, kanë rëndësi jo vetëm për historinë e fshatit, por edhe për gjuhëtarët e historianët. Të tilla janë emërvendet:

Argjimarja, Armixorja, Babzotja, Bashai, Bigorret, Bodei, Bogonica, Breshkushja, Brodani, Buzëdelja, Cergëza, Ceribashi, Çetllazi, Ckordholli, Dafinat, Dedenikat, Dedepiluri, Dhimua, Dhoma, Djegipiu, Dushku, Fieri, Fshira, Gjashta, Gjikveshi, Gjimashet, Gjimufi, Gjiplaku, Gjoçali, Gjokushta, Gjolagje, Gjothanasi, Gjursi, Gocëra, Haskolagji, Hilnika, Honi, Kalibaqi, Kalivaçet, Kaltodhri, Këmëkuqet, Kokëvelja, Koniket, Konjivarfet, Konjiveshi, Koprifti, Krane, Kullxhiu, Kurkubeta, Kurpica, Kushtbardhi, Lajtodhri, Lekgjoni, Lëmëplaku, Lera, Llomieja, Mamet, Matokoni, Meçet, Mejthi, Memetja, Mërtibratet, Mesaraku, Mesuni, Morreza, Muharremja, Nakot, Nikolagji, Njonjini, Nrekështia, Pajamehu, Pasvathja, Pelingria, Petanja, Pirrëdrënja, Povla, Qënjërat, Qesarulja, Ramanai, Rapeta, Reçet, Ribet, Ruçet, Rrepet, Shalat, Shelqi, Shtylla, Sumaku, Therqet, Ubavi, Vali, Vanra, Varjeshti, Varjeshti, Varreturke, Varthi, Vështi.

Bashkëfshatarët, sidomos ata që janë marrë me blegtori dhe që e kanë rrahur pëllëmbë për pëllëmbë vendin, mund të na njoftojnë për ndonjë pasiguri në shpjegimet ose për ndonjë emërvend që mungon ose që është zhdukur si pasojë e zgjerimit të shtratit të lumit.

Rami Memushaj

EMËRVENDET E KALLARATIT (1964)

Emërvendi

Përshkrimi

Pozicioni

Argjimare

Pyll

P

Armizoret

Ara

VP

Ar’ e Abazit

Tokë buke

P

Ar’ e Alemit

Tokë buke

L

Ar’ e Ali Thanasit

Tokë buke

VP

Ar’ e Asllanit

Tokë buke

J

Ar’ e Beshos

Tokë buke

JP

Ar’ e Boçe

Tokë buke

P

Ar’ e Bushe

Tokë buke

P

Ar’ e Çelos

Tokë buke

JP

Ar’ e Dullahut

Tokë buke

V

Ar’ e Duzes

Tokë buke

L

Ar’ e Elmazit

Tokë buke

V

Ar’ e Fuatit

Toke buke

VL

Ar’ e Feratit

Tokë buke

VP

Ar’ e Fegës

Tokë buke

L

Ar’ e Golloshe

Tokë buke

L

Ar’ e Hankos

Tokë buke

P

Ar’ e Haxhie

Tokë buke

L

Ar’ e Hiros

Tokë buke

L

Ar’ e Hitos

Tokë buke

V

Ar’ e Hoxhe

Tokë buke

P

Ar’ e Idrizit

Tokë buke

P

Ar’ e Islamit

Tokë buke

J

Ar’ e Isanit

Tokë buke

L

Ar’ e Jazos

Tokë buke

JP

Ar’ e Jonuze

Tokë buke

L

Ar’ e Jovane

Tokë buke

J

Ar’ e Kamberit

Tokë buke

L

Ar’ e Karabolle

Tokë buke

VP

Ar’ e Lelos

Tokë buke

J

Ar’ e Llane

Tokë buke

P

Ar’ e Maçe

Tokë buke

J

Ar’ e Mate

Tokë buke

J

Ar’ e Meçanit

Tokë buke

VP

Ar’ e Medinit

Tokë buke

VP

Ar’ e Memos

Tokë buke

P

Ar’ e Melaizes

Tokë buke

J

Ar’ e Muharremit

Tokë buke

L

Ar’ e Nebos

Tokë buke

VL

Ar’ e Qazimit

Tokë buke

P

Ar’ e Qeremit

Tokë buke

V

Ar’ e Re

Tokë buke

P

Ar’ e Remziut

Tokë buke

VP

Arat e Rexhepit

Tokë buke

P

Ar’ e Ribe

Tokë buke

J

Ar’ e Rjepe

Tokë buke

J

Ar’ e Rushitit

Tokë buke

VP

Ar’ e Seflos

Tokë buke

J

Ar’ e Selimesë

Tokë buke

P

Ar’ e Seftedinit

Tokë buke

JP

Ar’ e Sihatit

Tokë buke

J

Ar’ e Skëndos

Tokë buke

P

Ar’ e Shalqos

Tokë buke

JP

Ar’ e Shukos

Tokë buke

JP

Ar’ e Teslimit

Tokë buke

VP

Ar’ e Totos

Tokë buke

VP

Ar’ e Toze

Tokë buke

VL

Ar’ e Velos

Tokë buke

JP

Ar’ e Xefros

Tokë buke

VP

Ar’ e Xhemilit

Tokë buke

VP

Ar’ e Zylyftarit

Tokë buke

VL

Arat e Bajke

Tokë buke

J

Arat e Balile

Tokë buke

L

Arat e Barjamit

Tokë buke

J

Arat e Bege

Tokë buke

JP

Arat e Bejte

Tokë buke

L

Arat e Belule

Tokë buke

P

Arat e Beqirit

Tokë buke

L

Arat e Boshe

Tokë buke

L

Arat e Breshane

Tokë buke

P

Arat e Dalane

Tokë buke

VP

Arat e Dalipit

Tokë buke

V

Arat e Daute

Tokë buke

P

Arat e Demçe

Tokë buke

JP

Arat e Golloshe

Tokë buke

J

Arat e Habile

Tokë buke

VL

Arat e Habibit

Tokë buke

VP

Arat e Hadërit

Tokë buke

V

Arat e Hajdinit

Tokë buke

V

Arat e Hysoalie

Tokë buke

J

Arat e Kone

Tokë buke

V

Arat e Llanos

Tokë buke

V

Arat e Mahilit

Tokë buke

J

Arat e Manxharit

Tokë buke

L

Arat e Osmënit

Tokë buke

VP

Arat e Petane

Tokë buke

L

Arat e Ramizit

Tokë buke

P

Arat e Ribe

Tokë buke

J

Arat e Rrapushit

Tokë buke

J

Arat e Sadihanës

Tokë buke

VP

Arat e Selamit

Tokë buke

L

Arat e Strate

Tokë buke

VP

Arat e Shake

Tokë buke

P

Arat e Shakos

Tokë buke

P

Arat e Tefos

Tokë buke

V

Arat e Zeqe

Tokë buke

J

Arat e Zhibe

Tokë buke

J

Armixorja

Ara

VL

Babzotja

Ara

JP

Bashai

Lagje

J

Basharet e Abedinit

Ara

JP

Bathisht’ e Llane

Arë

J

Bigorret

Arat

P

Bodei

Masiv kodrash

P

Brinj’ e Gjolagje

Shpat mali

J

Brinj’ e Ilqes

Shpat mali

J

Bregu Ferrës

Bregore

L

Bregu Qishës

Bregore

JP

Breshkushja

Arë

J

Brezat e Nikolagjit

Faqe mali

P

Brodani

Kodër dhe ledhe

JP

Brodanet e Medinit

Ara

JP

Brodanet e Yzetit

Ara

JP

E bujtur e Çerçizit

Shesh në mal

JP

E bujtur e Shates

Shesh në mal

JP

Burimi Bashait

Krua

J

Burimi Gjoçalit

Krua

J

Burimi Gjone

Krua

V

Burimi Gjothanasit

Krua

J

Burimi Hunës e Gurëve

Krua

J

Burimi Koceverbës

Krua

JP

Burimi Morrezës

Krua

P

Burimi Povlës

Krua

VL

Burimi Qesarules

Krua

P

Burimi Valit

Krua

J

Burimi Varjeshtit

Krua

J

Buzat e Bogonicës

Faqe mali

J

Buzat e Marajthit

Faqe mali

J

Buzat e Shahime

Buzë lumi

L

Ceribashi i Poshtërm

Shesh

J

Ceribashi i Sipërm

Shesh

J

Çetllazi

Kodër

L

Dafinat

Faqe mali

JP

Dedenikat

Pyll dhe ara

P

Dedepiluri

Ara dhe pyll

J

Dedj’ e Tafilit

Arë

J

Dërras’ e Aliut

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Bejkos

Shkëmb në mal

JP

Dërras’ e Bletës

Shkëmb

J

Dërras’ e Bredhi Djegur

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Çipit

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Gaboje

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Gjërë

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Hadër Jovanit

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Honit

Shkëmb në mal

P

Dërras’ e Hysoalie

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Kumullës

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Kurrizi Kone

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Merxhanes

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Mërtinikës

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Përcëllimës

Shkëmb në mal

J

Dërras’ e Sinan Stratit

Shkëmb

J

Dërras’ e Shelqit

Shkëmb

J

Dërras’ e Shtogut

Shkëmb

J

Dërras’ e Veliut

Shkëmb

J

Dushku Koçiut

Lëndina

P

Dushku Meçe

Ara

L

Dushku Shahine

Ara

L

Dhimot

Ara

L

Dhimue Boros

Arë

L

Dhimue Ilazit

Arë

L

Dhimot e Azbiut

Ara

L

Dhimot e Memushit

Ara

L

Dhimot e Tafilit

Ara

J

Dhoma

Kodër

P

Ferr’ e Madhe

Pyll

L

Ferr’ e Vogël

Pyll

L

Fieri Sipërm

Shesh

J

Fieri Poshtërm

Shesh

JL

Fshira

Ara

J

Fyti Demçes

Lug

JP

Fytet Dëllënjë

Lug

J

Fytet e Gaboje

Lugje

J

Fytet e Laçe

Lugje

J

Fytet e Sterrës

Lugje

JP

Fytet e Shkallës

Lugje

J

Gocëra

Ara

P

Gropa Cfakë

Vend gropë

L

Gropa Lofatë

Gropë

J

Grop’ e Bredhit

Gropë në mal

J

Grop’ e Barxhulit

Arë

L

Grop’ e Derviçalit

Arë

VL

Grop’ e Dërrasës

Gropë

J

Grop’ e Gurëve

Vend gropë

J

Grop’ e Gjursisë

Vend gropë

J

Grop’ e Gjokduke

Arë

P

Grop’ e Helmthit

Gropë në mal

P

Grop’ e Hilnikës

Arë

J

Grop’ e Islamit

Arë

VL

Grop’ e Lajmëngshit

Gropë në mal

J

Grop’ e Lekaçit

Arë

J

Grop’ e Lekselës

Gropë në mal

J

Grop’ e Memishahut

Arë

J

Grop’ e Muçe

Arë

P

Grop’ e Nakos

Arë

J

Grop’ e Nelos

Arë

J

Grop’ e Qënit

Vend gropë

J

Grop’ e Toçe

Arë

J

Grop’ e Trapi Bege

Vend Gropë

L

Grop’ e Trapi Fiqe

Vend gropë

L

Grop’ e Ujkut

Arë

JL

Grop’ e Vanrës

Pyll

L

Grop’ e Zhupëdhime

Arë

P

Gropa Lëpushkë

Gropë në mal

J

Gropat e Lofatës

Ara

P

Gropat e Toçe

Ara

L

Gropat e Zogut

Gropa në mal

J

Gryk’ e Dhimgjinit

Grykë

P

Gryk’ e Honit

Grykë

J

Grykë e Gjashtës

Grykë

J

Gryk’ e Halilit

Lëndinë

L

Gryk’ e Kone

Grykë

P

Gryk’ e Konjiveshe

Grykë

P

Gryk’ e Kopriftit

Grykë

P

Gryk e Moçalit

Grykë

P

Gryk’ e Muçe

Grykë

V

Gryk’ e Sulos

Grykë

L

Gryk’ e Toze

Grykë

L

Gryk’ e Zeqe

Grykë

JP

Gryk’ e Zonjës

Grykë

VL

Grykat e Lëmi Breshane

Gryka

V

Guri Aliut

Gur i madh

J

Guri Golemit

Gur

J

Guri Gjatë

Gur

J

Guri Fejzos

Gur

J

Guri Hies

Gur i madh në Grykën e Honit

JP

Guri Gërth

Gur i ashpër

JP

Guri Labës

Gur

J

Guri Malit

Gur në mal

J

Guri Muços

Gur

J

Guri Shtruar

Gur i lëmuar i rrafshët

J

Gjashta

Zonë e fshatit

JP

Gjikveshi

Ara

P

Gjimashet

Ara

V

Gjimufi Poshtërm

Shesh

J

Gjimufi Sipërm

Shesh

J

Gjoçali

Ara

JP

Gjokushta

Ara

J

Gjolagje

Shpat mali

J

Gjorrotullat e Hite

Ara

L

Gjothanasi

Mal

J

Gjursi

Mal

J

Harc’ e Bashait

Shkëmb

JP

Harc’ e Dhomës

Shkëmb

P

Harc’ e Gjolagje

Shkëmb

J

Harc’ e Konit

Shkëmb

J

Harc’ e Madhe

Shkëmb

JP

Harc’ e Brodanit

Shkëmb

JP

Harc’ e Petanit

Shkëmb

J

Harc’ e Varjeshtit

Shkëmb

J

Haskolagji

Kullotë në mal

J

Hauzi Davace

Hauz

JP

Hiej’ e Bajke

Faqe kodre

J

Hiej’ e Bitreçit

Faqe kodre

P

Hiej’e Bujgrit

Faqe kodre

VL

Hiej’e Burimit

Faqe mali

J

Hiej’ e Çobe

Faqe kodre

L

Hiej’ e Demire

Faqe kodre

L

Hiej’ e Derviçalit

Faqe kodre

VL

Hiej’ e Dërrasës

Faqe kodre

J

Hiej’ e Dukthanasit

Faqe kodre

V

Hiej’ e Dhomës

Faqe kodre

P

Hiej’ e Dhimgjinit

Faqe kodre

P

Hiej’ e Dhimos

Faqe kodre

L

Hiej’ e Gjashtës

Faqe kodre

J

Hiej’ e Hadërit

Faqe kodre

V

Hiej’ e Karabolle

Faqe kodre

VP

Hiej’ e Kocoreçes

Faqe kodre

J

Hiej’ e Kranesë

Faqe mali

J

Hiej’ e Lajtodhrit

Faqe mali

VP

Hiej’ e Lekaçit

Faqe kodre

J

Hiej’ e Lerës

Faqe kodre

V

Hiej’ e Leske

Faqe kodre

VP

Hiej’ e Leskos

Faqe kodre

J

Hiej’ e Mames

Faqe kodre

P

Hiej e Matokonit

Faqe kodre

L

Hiej’ e Misre

Faqe kodre

J

Hiej’ e Nakos

Faqe kodre

J

Hiej’ e Njinjone

Faqe kodre

J

Hiej’ e Njonjinit

Faqe kodre

J

Hiej’ e Pajamehut

Faqe kodre

L

Hiej e Pazos

Faqe kodre

VP

Hiej’ e Petanit

Faqe kodre

J

Hiet e Ceribashit

Faqe kodre

J

Hiet e Gjimashit

Faqe kodre

VP

Hiet e Rapetës

Faqe kodre

P,

Hiej’ e Ribes

Faqe kodre

JL

Hiej’ e Rizos

Faqe kodre

VP

Hiej’ e Soresë

Faqe kodre

J

Hiej’ e Vanrës

Faqe kodre

L

Hiej’ e Varjeshtit

Faqe kodre

J

Hiej’ e Zezë

Faqe kodre

P

Hiej’ e Zogut

Faqe mali

J

Hiej e Zubadisë

Faqe mali

J

Hiet e Dedes

Faqe kodre

J

Hiet e Nrekështisë

Faqe kodre

VP

Hiet e Jakupit

Faqe kodre

VP

Hilnika

Pjesë mali

J

Honi

Grykë

P

Hun’ e Gurëve

Bisht kodre

J

Hun’ e Varthit

Bisht kodre

J

Kalivaçet

Ara

L

Kalivaçj’ e Bejdashit

Arë

L

Kalivaçj’e Memushit

Arë

L

Këmëkuqet

Ara

VL

Këmëkuqj’ e Hite

Arë

VL

Këmëkuqj’ e Laçe

Arë

VL

Kokëvelja

Lëndinë

J

Koniket e Rizos

Ara

P

Konjivarfet

Ara

P

Konjivarfj’ e Neimit

Arë

P

Koprifti

Shteg

V

Koriej’ e Breshane

Pyll

V

Koriej’ e Dërmishit

Pyll

V

Koriej’ e Ribe

Pyll

V

Korsit’ e Qejvane

Ara

V

Koshtrat e Duhanit

Ledhe në mal

J

Koshtrat e Golloshe

Ledhe të vogla

JP

Krane

Kodër

JP

Kullxhiu

Kodër

JL

Kurkubeta

Arë

VP

Kurpicat

Ara

V

Kurrizi Jonuze

Kurriz kodre

L

Kurrizi Kone

Kurriz në mal

J

Kurrizi Lëmëplakut

Kurriz kodre

VP

Kurrizi Meçe

Kurriz

L

Kurrizi Mesmë

Kurriz

L

Kurrizi Misre

Kurriz në mal

J

Kurrizi Petane

Kreshtë kodre

Qendër

Kurrizi Shtogje

Kreshtë mali

J

Kurrizi Tojës

Kreshtë mali

J

Kurrizi Trapi Balos

Kreshtë

J

Kushtbardhi

Mal

J

Lajtodhri

Pyll

VP

Lajtodhri Strate

Arë

VP

Ledhet e Misërgjone

Lëndina

J

Lekgjoni

Ara dhe pyll

J

Lekgjoni Zigurit

Arë

J

Lera

vend

J

Lëmëplaku

Ara

VP

Lëm’ e Alushit

Shesh i vogël

J

Lëm’ e Bredhit

Shesh i vogël

J

Lëm’ e Breshane

Lemë per shirje

J

Lëm’ e Lejlerëve

Shesh

P

Lëm’ e Qafave

Lëm’ për shirje

J

Lëm’ e Shpellës

Shesh i vogël

J

Lëm’ e Xhixhos

Shesh i vogël

J

Lëmëjt’ e Zeqe

Lëmenj për të shirë

L

Lëng’ e Kullxhiut

Lëndinë

JL

Lugu Bolenase

Lug

JL

Lugu Frashërit

Lug

J

Lugu Golëmit

Lug

J

Lugu Gjërë

Lug

J

Lugu Gjokënreut

Lug

JP

Lugu Ilqes

Lug

J

Lugu Karçakëve

Lug

J

Lugu Koligut

Lug

JP

Lugu Kranesë

Lug

J

Lugu Kushtbardhit

Lug në mal

J

Lugu Madh

Lug

P

Lugu Misre

Lug

J

Lugu Ngushtë

Lug

J

Lugu Panjës

Lug

J

Lugu Pyll

Lug

P

Lugu Qishës

Lug (aty ka qenë një kishë)

Lugu Ribe

Lug

JP

Lugu Rrapit

Lug

J

Lugu Sorkadhit

Lug

J

Lugu Shafiut

Lug

J

Lugu Thanëve

Lug

J

Lugu Vogël

Lug

J

Lugu Xgarbullës

Lug

P

Lugjet e Brodanit

Lugje

JP

Lugjet e Helmthit

Lugje

J

Lugjet e Koçiut

Lugjet

P

Lugjet e Konit

Lugje

J

Lugjet e Lekgjonit

Lugje

J

Llomieja

Vend shur

J

Maj’ e Aligjones

Majë

VP

Maj’ e Asllanit

Majë

JP

Maj’ e Boçe

Majë

V

Maj’ e Bodeit

Majë

J

Maj’ e Bogonicës

Majë mali

J

Maj’ e Brodanit

Majë

JP

Maj’ e Buzëdeles

Majë

J

Maj’ e Çetllazit

Majë

L

Maj’ e Djegipiut

Majë

JL

Maj’ e Dukthanasit

Majë

V

Maj’ e Dushkut

Majë

L

Maj’ e Fshirës

Majë

J

Maj’ e Gjatë

Majë

VP

Maj’ e Gjashtës

Majë

J

Maj’ e Gjiknikes

Majë

VP

Maj’ e Gjizhupit

Majë

JP

Maj’ e Gjoçalit

Majë

J

Maj’ e Gjokushtës

Majë

J

Maj’ e Gjokënreut

Majë

JP

Maj’ e Hoxhe

Majë

J

Maj’ e Kaltodhrit

Majë

J

Maj’ e Kodhimës

Majë

VP

Majë e Kokëveles

Majë

J

Maj’ e Konjiveshe

Majë

J

Maj’ e Konjolilës

Majë

P

Maj’ e Kopriftit

Majë

P

Maj’ e Kranesë

Majë

J

Maj’ e Kullxhiut

Majë

L

Maj’ e Lekaçit

Majë

J

Maj’ e Lëmëplakut

Majë

V

Maj’ e Lugut Habile

Majë

L

Maj’ e Lugut Petane

Majë

L

Maj’ e Lugut Ngushtë

Majë

J

Maj’ e Lugut Vogël

Majë

L

Maj’ e Mames

Majë

P

Maj’ e Matokonit

Majë

L

Maj’ e Meçe

Majë

L

Maj’ e Mejthit

Majë

JP

Maj’ e Morrezës

Majë

P

Maj’ e Mullirit

Majë

J

Maj’ e Murrizit

Majë

J

Maj’ e Njonjinit

Majë

J

Maj’ e Petane

Majë

P

Maj’ e Pirrave

Majë

VP

Maj’ e Qesarules

Majë

P

Maj’ e Rapetës

Majë

P

Maj’ e Ruçes

Majë

JL

Maj’ e Skënolleshit

Majë

L

Majë e Soresë

Majë

J

Majë e Shafiut

Majë

J

Maj’ e Valit

Mal

J

Maj’ e Vanrës

Majë kodre

L

Maj’ e Varthit

Kodër

JL

Maj’ e Vështit

Majë kodre

JL

Maj’ e Zogut

Mal

J

Maj’ e Zubadisë

Majë

J

Mamet e Boshe

Ara

P

Matokoni

Kodra e ledhe

L

Mejthet

Ara

JP

Memetja

Ledhe

J

Mesaraku

J

Mesaraku Sipërm i Gjursisë

J

Mesuni

Kodra

JP

Mesuni Burimit

Kodër

JP

Mesuni Gjatë

Kodër

J

Mesuni Shkurtër

Kodër

J

Mesuni Shpellës

Kodër

J

Mesunet e Gjothanasit

Kodra të vogla

J

Mërtibratet

Ara

JP

Mokrat e Trapit

Shpella

J

Moll’ e Boçe

Arë

J

Morreza

Vend

J

Mrizi Gjinase

Mriz

J

Mrizi Ribe

Mriz në mal

J

Mrizet e Shënalie

Mrize në mal

J

Muharremja

Arë

L

Mulliri Bodeit

Mulli i vjetër i prishur

J

Mulliri Lëmëplakut

Mulli i vjetër i prishur

J

Mulliri Toçe

Mulli i vjetër i prishur

J

Muri Novruzit

Kullotë në Mal

J

Nakot

Ara

J

Nikolagji

Mal

P

Nisit’ e Abaze

Ara

L

Nisit’ e Balile

Ara

L

Nisit’ e Barjamit

Ara

L

Nisit’ e Dalane

Ara

L

Nisit’ e Lëmëplakut

Ara (të zhdukura nga lumi)

VP

Nisit’ e Meçe

Lëndinë

L

Nisit’ e Petane

Ara

J

Nisit’ e Rjepe

Ara

L

Nisit’ e Shabane

Ara

L

Nisit’ e Shake

Ara

L

Nisit’ e Toçe

Ara

L

Nisit’ e Varthit

Lëndinë

L

Nisit’ e Zeqe

Ara

VL

Nomej’ e Jonuze

Stan

J

Nomej’ e Laçe

Stan

J

Nrekështia

Ara

VP

Njijet e Shkallës (Pajamehut)

Ngjire

L

Njilli Dermënit

Ngjir

V

Njilli Elmazit

Ngjir

V

Njilli Fegës

Ngjir

J

Njilli Hite

Ngjir

V

Njilli Kopriftit

Ngjir

V

Njonjini

Pjesë e fshatit

J

Njonjini Selimesë

Arë

J

Pajamehu

Ara

L

Pajamehu Demire

Arë

L

Pasvathj’ e Mazes

Arë

L

Petanja

Arë

JP

Përroi Bashait

Përrua

J

Përroi Bodeit

Përrua

J

Përroi Brate

Përrua

L

Përroi Cergëzës

Përrua

J

Përroi Gjorme

Përrua

VP

Përroi Hito Boshit

Përrua

J

Përroi Honit

Përrua

JP

Përroi Kurpicës

Përrua

J

Përroi Lagjase

Përrua

JP

Përroi Morrezës

Përrua

P

Përroi Njonjinit

Përrua

J

Përroi Povlës

Përrua

L

Përroi Shelqit

Shtrat i thatë përroi

P

Përroi Vogël

Shtrat i thatë përroi

P

Pirrëdrenja

Shpat mali

P

Povla

Zonë e fshatit

VL

Pusi Bashait

Hauz për ujitje

JP

Qaf’ e Aliut

Qafë

J

Qaf’ e Bodeit

Qafë

JL

Qaf’ e Cpitharit

Qafë

J

Qaf’ e Dërrasës

Qafë

P

Qaf’ e Djegipiut

Qaf’

JL

Qaf’ e Dhimos

Qafë

L

Qaf’ e Fshirës

Qafë

J

Qaf’ e Gropave

Qafë

J

Qaf’ e Gjashtës

Qafë

J

Qaf’ e Gjokushtës

Qafë

J

Qaf’ e Haskolagjit

Qafë në mal

J

Qaf’ e Hoxhe

Qafë

J

Qaf’ e Kalibaqit

Qafë në mal

J

Qaf’ e Kamerit

Qafë

P

Qaf’ e Konit

Qafë

J

Qaf’ e Kurkubetës

Qafë

VP

Qaf’ e Laçe

Qafë

J

Qaf’ e Lagjase

Qafë  në mal

J

Qaf’ e Lajmëngshit

Qafë

J

Qaf’ e Lekgjonit

Qafë

J

Qaf’ e Lekës

Qafë

J

Qaf’ e Lerës

Qafë

J

Qaf’ e Lëmëplakut

Qafë

VP

Qaf’ e Meçe

Qafë

L

Qaf’ e Mejthit

Qafë

JP

Qaf’ e Memos

Arë

J

Qaf’ e Nakos

Qafë

J

Qaf’ e Nakos

Qafë

VL

Qaf’ e Nikadelës

Qafë

J

Qaf’ e Nikaliut

Qafë

P

Qaf’ e Petanit

Qafë

J

Qaf’ e Pirrave

Qafë

VP

Qaf’ e Pirrës

Qafë

J

Qaf’ e Povlës

Qafë

L

Qaf’ e Rrepeve

Qafë

P

Qaf’ e Shtrungës

Qafë

L

Qaf’ e Shtufit

Qafë

J

Qaf’ e Toçe

Arë

JL

Qaf’ e Toze

Qafë

L

Qaf’ e Trahiles

Qafë

P

Qaf’ e Trapit Balos

Qafë

J

Qaf’ e Thellë

Qafë

L

Qaf’ e Ubavit

Qafë

Qendër

Qaf’ e Valit

Qafë

J

Qaf’ e Varrit

Qafë

VL

Qaf’ e Zezë

Qafë

P

Qaf’ e Zogut

Qafë në mal

J

Qafat e Shahime

Ara

L

Qesarulja

Pjesë e fshatit

P

Qënjërat

Kullotë në mal

JP

Pelingri

Rrëzë mali

JP

Pirrëdrënja

Shpat mali

JP

Rapeta

Ara

P

Reçet

Ara

J

Ribet

Ara

L

Ruçet e Toçe

Ara

L

Rrahu Xhuvelit

Pyll

J

Rrapi Melaizes

Rrap i madh, sot i tharë

J

Rrapi Xhamisë

Rrap i madh, sot i tharë

JP

Rrapi Maçe

Rrap i madh, sot i tharë

J

Rrathët e Gjizhupit

Shkëmbinj

JP

Rrathët e Sumakut

Shkëmbinj

J

Rrepet

Masiv rrepesh, sot i tharë

P

Rrethi Trapi Bege

Shkëmb

L

Rrethi Çetllazit

Shkëmb

V

Rrethi Kullxhiut

Shkëmb

L

Rrethi Misre

Shkëmb

J

Rrekej’ e Shalave

Përrua i vogël

L

Rrëz’ e Imerit

Pyll

V

Rrëz’ e Pelingrisë

Rrëzë mali

JP

Rrypi Fegës

Arë

L

Rrypi Goxhe

Arë

VL

Rrypi Petane

Arë

VL

Rrypi Ramos

Arë

L

Rrypi Saliut

Arë

L

Rrypi Selamit

Arë

J

Rrypi Toze

Arë

L

Rrypat e Rjepe

Ara

L

Rrypat e Abaze

Ara

L

Rrypat e Boshe

Ara

VL

Sterr’ e Gjothanasit

Gropë e thellë në shkëmb

Sumaku Poshtërm

Kullotë

J

Sumaku Sipërm

Kullotë

J

Shal’ e Arizit

Kodër

J

Shal’ e Bejkos

Kodër

JP

Shal’ e Breshane

Kodër

J

Shal’ e Çipit

Kodër

J

Shal’ e Dhive

Kodër

J

Shal’ e Gomares

Kodër

JP

Shal’ e Gjothanasit

Kodër

J

Shal’ e Kohilës

Kodër

J

Shal’ e Krypjeve

Kodër

J

Shal’ e Kushtbardhit

Kodër

J

Shal’ e Kuaje

Kodër

J

Shal’ e Kumullës

Kodër

J

Shal’ e Lopëve

Kodër

J

Shal’ e Lugut

Ngushtë

J

Shal’ e Llapanit

Kodër

J

Shal’ e Merxhanes

Kodër

J

Shal’ e Misre

Kodër

J

Shal’ e Përrallit

Kodër

J

Shal’ e Poshtm’ e Trakos

Kodër

J

Shal’ e Purrikut

Kodër

J

Shal’ e Qivurit

Kodër

J

Shal’ e Sipërm’ e Trakos

Kodër

JP

Shal’ e Sterrës

Kodër

J

Shalat e Brodanit

Kodra

JP

Shalat e Djegipiut

Kodra

JP

Shalat e Dushkut

Kodra

L

Shalat e Fierit

Kodra

P

Shalat e Gjiplakut

Kodër

J

Shalat e Gjolagje

Kodër

J

Shalat e Petanit

Kodra

J

Shalat e Islamit

Kodra

P

Shalat e Varjeshtit

Kodra

J

Shalat e Zahe

Kodra

J

Shelqi

Ara e pyll

J

Sheshi Abaze

Lëndinë

P

Sheshi Barjamit

Arë

L

Sheshi Gështënjës

Kullotë në mal

J

Sheshi Pirrëdrënjës

Shesh

JP

Sheshi Povlës

Shesh

L

Shkall’ e Gjikveshit

Udhë e përpjetë

P

Shkall’ e Kalibaqit

Udhë e përpjetë në mal, shteg

J

Shkall’ e Pajamehut

Shteg

L

Shkall’ e Ramanait

Shteg

J

Shal’ e Stani Zhupe

Shteg i ngushtë

J

Shkall’ e Vanrës

Shteg

L

Shkëmbi Bletës

Shkëmb

L

Shkoz’ e Muços

Kullotë në mal

JP

Shkozat e Barjamit

Kullotë në mal

JP

Shpell’ e Boshe

Shpellë

J

Shpell’ e Gjothanasit

Shpellë

J

Shpell’ e Jovane

Shpellë

J

Shpell’ e Qilarit

Shpellë

P

Shtegu Dëllënjës

Shteg

JP

Shtegu Dërrasës

Shteg

JP

Shtegu Gështënjës

Shteg

J

Shtegu Komhillit

Shteg

J

Shtegu Maçe

Shteg

J

Shtegu Njinjone

Shteg

JP

Shtegu Shenës

Shteg

J

Shtegu që Zihen Brijt e Deshe

Shteg

J

Shtrung’ e Gurtë

Shkëmb

P

Shtyllat

Ara

V

Shullëri Aligjones

Faqe kodre

J

Shullëri Arizit

Faqe kodre

J

Shullëri Bodeit

Faqe kodre

J

Shullëri Bogonicës

Faqe mali

J

Shullëri Ckordhollit

Faqe mali

VP

Shullëri Çetllazit

Faqe kodre

L

Shullëri Dërrasës

Faqe kodre

L

Shullëri Gjohilës

Faqe kodre

L

Shullëri Konjiveshe

Faqe kodre

J

Shullëri Lagjase

Faqe kodre

J

Shullëri Lekaçit

Faqe kodre

J

Shullëri Lëmit

Faqe kodre

V

Shullëri Muçe

Faqe kodre

V

Shullëri Soresë

Faqe kodre

J

Shullëri Stefanit

Faqe kodre

J

Shullëri Trapit Gjothanasit

Faqe mali

J

Shullëri Thanëve

Faqe kodre

JP

Shullëri Varjeshtit

Faqe kodre

J

Toçet e Beqirit

Ara

JP

Tën’ e Skënolleshit

Kullotë

J

Trapi Balos

Lug i madh

J

Trapi Bege

Lug i madh

L

Trapi Dhimëre

Lug i madh

J

Trapi Ferrit??

Lug i madh

P

Trapi Ferrës

Lug i madh

VL

Trapi Fiqe

Lug i madh

L

Trapi Gocërës

Lug

P

Trapi Gjothanasit

Lug i madh në mal

J

Trapi Kone

Lug i madh

V

Trapi Konjiveshe

Lug

J

Trapi Korbave

Lug

J

Trapi Lekgjonit

Lug

J

Trapi Nikadeles

Lug

J

Trapi Përrall

Lug

VP

Trapi Stefanit

Lug

J

Trapi Tojës

Lug

J

Trapi Shtogje

Lug

J

Therqet

Shkëmbinj

J

Ubavi

Ara

JP

Ubavj’ e Bege

Arë

J

Ur’ e Morrezës

Urë

P

Ur’ e Memetes

Urë

L

Ur’ e Shafiut

Urë

J

Ur’ e Ubavit

Urë

P

Vali Poshtërm

Luginë në mal

J

Vali Vogël

Luginë e vogël (shesh)

J

Vali Mesm

Shesh

J

Vanra

Kodra

JL

Varjeshti

Ara e pyll

J

Varthi

Shesh

L

Varret e Abaze

V

Varreturke

Varre

J

Varri Hilës

Varri vjetër

P

Varri Zures

Varri vjetër

JP

Vër’ e Aliut

Shpellë

J

Vër’ e Brahimit

Shpellë

J

Vër’ e Bushit

Shpellë

J

Vështi Kone

Arë

VP

Vër’ e Korbave

Shpellë

J

Vër’ e Kurrizi Kone

Shpellë

J

Vër’ e Sterrës

Shpellë

J

Vër’ e Trapit Dhimëre

Shpellë

J

Vijat e Pirrëdrenjës

Rrathë shkëmborë

JP

Vinxh’ e Gjone

Urë e varur

VP

Vinxh’ e Lëmëplakut

Urë e varur

VP

Zhuk’ e Bejte

Arë

JP

 

Besnik Gjonbrataj

Next Post

KËNGËTARJA, MAYA ALIÇKAJ NË TAKIMIN E BREZAVE NË KALLARAT

Die Sht 24 , 2023
                                                                                                     […]