DISA NGA TOPONIMET E FSHATIT BOLENË E KUÇ – NGA PROF.DR. RAMI MEMUSHAJ

EMËRVENDET E BOLENËS (1967)

 Si pikë orjentuese është marrë qendra e fshatit Bolenë

Nr Emërvendi Përshkrimi Pozicioni
1 Ajashysenja Arë P
2 Ar’ e Ademit Tokë buke J
3 Ar’ e Alimit Tokë buke V
4 Ar’ e Alike Tokë buke J
5 Ar’ e Bege Tokë buke L
6 Ar’ e Begës Tokë buke V
7 Ar’ e Beqarit Tokë buke JP
8 Ar’ e Bile Tokë buke V
9 Ar’ e Birbilit Tokë buke V
10 Ar’ e Caushit Tokë buke V
11 Ar’ e Çizes Tokë buke V
12 Ar’ e Dautit Tokë buke J
13 Ar’ e Fedes Tokë buke P
14 Ar’ e Fetanit Tokë buke J
15 Ar’ e Goxhes Tokë buke V
16 Ar’ e Hajdinit Tokë buke JP
17 Ar’ e Hasanalie Tokë buke V
18 Ar’ e Jaupit Tokë buke V
19 Ar’ e Kasos Tokë buke V
20 Ar’ e Latos Tokë buke V
21 Ar’ e Lloçe Tokë buke P
22 Ar’ e Mate Tokë buke V
23 Ar’ e Mersinit Tokë buke V
24 Ar’ e Muçe Tokë buke JP
25 Ar’ e Musait Tokë buke V
26 Ar’ e Myrtos Tokë buke V
27 Ar’ e Nebiut Tokë buke V
28 Ar’ e Nurçes Tokë buke V
29 Ar’ e Pelivanit Tokë buke V
30 Ar’ e Razos Tokë buke V
31 Ar’ e Refikut Tokë buke V
32 Ar’ e Rexhepit Tokë buke V
33 Ar’ e Rizait Tokë buke V
34 Ar’ e Sabriut Tokë buke V
35 Ar’ e Safetit Tokë buke V
36 Ar’ e Sake Tokë buke V
37 Ar’ e Vele Tokë buke V
38 Ar’ e Velos Tokë buke V
39 Ar’ e Vrazhos Tokë buke J
40 Ar’ e Xhaferit Tokë buke V
41 Ar’ e Zenos Tokë buke V
42 Arat e Alie Tokë buke J
43 Arat e Alike Tokë buke L
44 Arat e Alikomuçe Tokë buke Qendër
45 Arat e Bece Tokë buke Qendër
46 Arat e Belulit Tokë buke JP
47 Arat e Bushit Tokë buke P
48 Arat e Cace Tokë buke J
49 Arat e Çunes Tokë buke JP
50 Arat e Damos Tokë buke JP
51 Arat e Dede Tokë buke L
52 Arat e Eminit Tokë buke P
53 Arat e Fiçorre Tokë buke P
54 Arat e Habipit Tokë buke J
55 Arat e Hajros Tokë buke P
56 Arat e Halilit Tokë buke P
57 Arat e Halle Tokë buke JP
58 Arat e Hasanit Tokë buke J
59 Arat e Hose Tokë buke J
60 Arat e Hunës e Xhepe Tokë buke P
61 Arat e Hysniut Tokë buke V
62 Arat e Isufit Tokë buke P
63 Arat e Kajtazit Tokë buke L
64 Arat e Kanos Tokë buke V
65 Arat e Kocos Tokë buke J
66 Arat e Labe Tokë buke JP
67 Arat e Leske Tokë buke J
68 Arat e Leskos Tokë buke P
69 Arat e Liç Hametit Tokë buke P
70 Arat e Lole Tokë buke L
71 Arat e Lumanit Tokë buke P
72 Arat e Llanos Tokë buke V
73 Arat e Mame Tokë buke JP
74 Arat e Manxhare Tokë buke P
75 Arat e Matjanit Tokë buke P
76 Arat e Meçanit Tokë buke P
77 Arat e Memetit Tokë buke P
78 Arat e Memushe Tokë buke Qendër
79 Arat e Mersinit Tokë buke P
80 Arat e Muratit Tokë buke J
81 Arat e Muste Tokë buke J
83 Arat e Nouxhebre Tokë buke J
84 Arat e Novruzit P
85 Arat e Osmëne P
86 Arat e Priftit J
87 Arat e Qafëdrizës J
88 Arat e Qerimit V
89 Arat e Ramos P
90 Arat e Rexhepe L
91 Arat e Rizait P
92 Arat e Robe J
93 Arat e Sabriut L
94 Arat e Sadike J
95 Arat e Salie J
96 Arat e Saraçe Q
97 Arat e Saraçit J
98 Arat e Seferit P
99 Arat e Selamit V
100 Arat e Sine L
101 Arat e Sinokoce J
102 Arat e Smahilit P
103 Arat e Sulçe P
104 Ar’ e Shakos V
105 Ar’ e Shazuvanit P
106 Arat e Sherifit V
107 Arat e Shkallës e Toçit J
108 Arat e Shyqos J
109 Arat e Taros V
110 Arat e Topos P
111 Arat e Veliut V
112 Arat e Veshe L
113 Arat e Xhemale Q
114 Arat e Xhevitit P
115 Arat e Xhipes J
116 Arat e Zhabre L
117 Buzat e Sinocanit J
118 Bregu shparth J
119 Buza përrall Q
120 Bathishta Tokë buke P
121 Biga Kodër L
122 Bliri Kullotë L
123 Borrelet Kullotë L
124 Big’ e Barjam Rizvanit L
125 Big’ e Kollgjirit Kodër JL
126 Brinjat e LLollove Kodra J
127 Bregu Karabeut Bregore L
128 Bregu Kocos Bregore J
129 Bregu Kostos Bregore J
130 Bregu mesm Bregore J
131 Bregu Mihe Bregore P
132 Bregu Rude Bregore J
133 Bregu Lerave Bregore P
134 Burimi Beqarit Burim JP
135 Burimi blirit Burim L
136 Burimi çunes Burim JP
137 Buz’ e helmit Buzë mali J
138 Burimi Memolait Burim L
139 Burimi Memo Rexhepit Burim J
140 Burimi Mikgjanës Burim Q
141 Burimi Sinocanit Burim J
142 Burimi shqeve Burim J
143 Bregu lis Bregore J
144 Bregu Marajth Bregore J
145 Burimi Halle Burim JP
146 Cpitharët Gurë në mal P
147 Dërras’ e Mamute Shkëmb J
148 Drizat Ara P
149 Dyleniku Muçe Arë J
150 Çon;j’ e Markos Arë P
151 Ftoi Qesare Arë V
152 Fush’ e Mesaplikut Shesh P
153 Gërxhi krërit Shkëmb L
154 Gërxhi Spidhës Shkëmb L
155 Gllavat Kodra VL
156 Gorricat e Hoxhe Ara L
157 Gozhda Kodër L
158 Grabejt Kodër VL
159 Gropat e Ali Petanit J
160 Grop’ e arrës Arë Q
161 Grop’ e Barjame Arë L
162 Grop’ e Bosnjës Arë në mal L
163 Grop’ e cinxurrit Arë në mal L
164 Gryk’ e Delos Grykë J
165 Grop’ e gomares Kullotë në mal L
166 Grop’ e kallarate Kullotë në mal J
167 Grop’ e Mënes Vend grope J
168 Grop’ e Qesare Shesh në mal J
169 Grop’ e Ruçe Shesh në mal L
170 Grop’ e Rrodhes Shesh në mal P
171 Grop’ e Sefere Shesh në mal L
172 Grop’ e Selame Arë L
173 Grop’ e shurdhe Shesh në mal J
174 Grop’ e Totos Shesh në mal J
175 Grop’ e Trushit Shesh në mal L
176 Grop’ e thanes Arë L
177 Grop’ e vogël Gropë J
178 Grop’ e Vranit Gropë J
179 Grop’ e Xhebre Grope L
180 Gropat e çipit Gropa J
181 Gropat e Këmave Gropa J
182 Grop’ e Lloje Gropë L
183 Gropat marajth Gropa L
184 Gropat e Meçe Gropa J
185 Gropat e Minje Grope J
186 Gropat e pishës Grope JL
187 Gropat e viçit Grope L
188 Gryk’ e Borreles Grykë J
189 Gryk’ e çele Grukë JP
190 Gryk’ e çikës Grykë P
191 Gryk’ e Gavanes Grykë J
192 Gryk’ e Gjikostres Grykë JL
193 Gryk’ e Gjyslimes Grykë J
194 Gryk’ e Islamit Grykë P
195 Gryk’ e Kodhimës Grykë J
196 Gryk’ e Leskes Grykë P
197 Gryk’ e madhe Grykë në mal L
198 Gryk’ e Minje Ara J
199 Gryk’ e Muratit Grykë P
200 Gryk’ e Picurridhes Grykë J
201 Gryk’ e thanes Grykë JP
202 Gryk’ e vogël Grykë L
203 Gryk’ e Zefre Grykë J
204 Gryk’ e Zoge Grykë V
205 Grykat J
206 Grykat e Bajrame J
207 Guri Demos Gur J
208 Guri Grykave Gur J
209 Guri malokut Gur J
210 Gurët e çipit Gurë të mëdhenj J
211 Gurët mërç Gurë të mëdhenj J
212 Gurët e pishës L
213 Guva Lagje, vend grope J
214 Gjatori Shesh P
215 Gjatori Rushitit Shesh P
216 Gjikdedet Ara P
217 Gjinarapet Ara L
218 Gjokoçat Ara L
219 Haskomuç-j’ e Zenelit Arë P
220 Hauzi Hose Pus për të vaditur L
221 Hauzi kuaje Udhë gjatë shtratit të një përroi V
222 Hauzi njërëze Udhë në shtratin e përroit, ku kalonin njerëz V
223 Hasabi’ e Zepos Arë P
224 Hiej’ e Barjame Faqe kodre JP
225 Hiej’ e Bece Faqe kodre JP
226 Hiej’ e çikës Faqe kodre P
227 Hiej’ e Deme Faqe kodre VL
228 Hiej’ e Derrit Faqe kodre J
229 Hiej’ e Dosës Faqe kodre VL
230 Hiej’ e Drërave Faqe kodre P
231 Hiej’ e Gurrës Faqe kodre J
232 Hiej’ e erës Faqe kodre JP
233 Hiej’ e ferrës Faqe kodre JP
234 Hieja kashtë Faqe kdre L
235 Hiej’ e Kokopllaqit Faqe kodre L
236 Hiej’ e Lerës Faqe kodre J
237 Hiej’ e lëmit Faqe kodre JP
238 Hiej’ e madhe Faqe kodre J
239 Hiej’ e mesme Faqe kodre J
240 Hiej’ e Mëne Faqe kodre L
241 Hiej’ e Minje Faqe kodre J
242 Hiej’ e Muçe Faqe kodre L
243 Hiej’ e mushkës Faqe kodre P
244 Hiej’ e Nikgjanës Faqe kodre Q
245 Hiej’ e plakut Faqe kodre VL
246 Hiej’ e Rude Faqe kodre J
247 Hiej’ e Rrahut Faqe kodre J
248 Hiej’  e Sinomate Faqe kodre VL
249 Hiej’ e shkurtër Faqe kodre L
250 Hiej’ e vathrave Faqe kodre L
251 Hiej’ e vogël Faqe kodre J
252 Hiej’ e Zebre Faqe kodre J
253 Hiej e Hasane Faqe kodre P
254 Hiet e Sinocanit Faqe kodre V
255 Huna gur Faqe kodre P
256 Hun’ e Leske Bisht kodre P
257 Hun’ e Lesko Kocos Kodër J
258 Hun’ e lopëve Kodër J
259 Huna mollë Kodër J
260 Hun’ e Memushe Kodër J
261 Hun’ e Tafile Kodër J
262 Hun’ e Xhepe Bisht kodre P
263 Hun’ e Zhupës Kodër J
264 Hunat e bardha Kodër JP
265 Hunat xjoje Kodra JP
266 Kalja Arë P
267 Kamthi Salie Shesh P
268 Kapeli Shesh V
269 Kolonjarja Arë L
270 Koritat e Guxhe Vend ku pinin ujë bagëtia P
271 Koshtrat  e Alike Rrypa toke me mure guri J
272 Koshtrat e Mame Ledhe të vegjël Q
273 Koshtrat e Shurdhe Ledhe të vegjël me pemë Q
274 Ledhet e Bushe Rrypa të vegjël toke Q
275 Ledhi Elezit Arë e vogël J
276 Ledhet e Lugje Ara të vogla J
277 Ledhet e Muratit Ara  të vogla V
278 Lesket Ara V
279 Leskova Mal J
280 Leskj’ e Rushitit Arë P
281 Lëngat e Isait Lëndina të vogla P
282 Lëng’ e Fiçorrit Lëndinë J
283 Lëng’ e Hasalalës Lëndinë J
284 Lëng’ e Baze Lëndinë J
285 Lëng’ e shqeve Lëndinë J
286 Lëng’ e Valës Lëndinë P
287 Lëm’ e Axhemit Shesh për të shirë grurin J
288 Lëma bredh Shesh i vogël J
289 Lëm’ e gropave Shesh i vogël P
290 Lofata Arë J
291 Luathi Shesh P
292 Lugu Bece Lug JP
293 Lugu Begos Lug J
293 Lugu Duke Lug L
294 Lugu erës Lug P
295 Lugu Guxhes Lug J
296 Lugu gjërë Lug J
297 Lugu Hasan Ferrunit Lug V
298 Lugu Hose Lug J
299 Lugu lis Lug J
300 Lugu Malovarfe Lug P
301 Lugu Murtajës Lug J
302 Lugu Salie Lug J
303 Lugu Tote Lug P
304 Lugu Shehut Lug JP
305 Lugu mare Lug L
306 Lugu varrit Lug P
307 Lugjet pirrë Lug L
308 Lugjet e pishave Lug JL
309 Maj’ e Alikaut Majë P
310 Maj’ e Alike Majë P
311 Maj’ e Azize Majë J
312 Maj’ e Balashit Majë J
313  Maj’ e Bece Majë JP
314 Maj’ e Bare Majë L
315 Maj’ e Bege Majë J
316 Maj’ e cinxurrit Majë L
317 Maj’ e çikës Majë JP
318 Maj’ e Çipinit Majë V
319 Maj’ e Dosës Majë Vl
320 Maj’ e Deme Majë V
321 Maj’ e drërave Majë P
322 Maj’ e erës Majë JP
323 Maj’ e evgjitit Majë J
324 Maj’ e gjatë Majë L
325 Maj’ e këmave Majë J
326 Maj’ e Kodhimës Majë J
327 Maj’ e Kokopllaqit Majë L
328 Maj’ e krerave Majë P
329 Maj’ e Kunjovës Majë J
330 Maj’ e kuvënit Majë J
331 Maj’ e kumullave Majë L
332 Maj’ e Luathit Majë P
333 Maj’ e Lulo Konit Majë P
334 Maj’ e mesme Majë J
335 Maj’ e Mesulekës Majë J
336 Maj’ e Mesunit Majë V
337 Maj’ e Muçe Majë V
338 Maj’ e Nikgjanës Majë Q
339 Maj’ e qershisë Majë J
340 Maj’ e razgonit Majë P
341 Maj’ e Ruçe Majë P
342 Maj’ e Rrahut Majë PMaj’ e Rrotoit
343 Maj’ e Sine Majë L
344 Maj e shkozës Majë L
345 Maj’ e shkallës Majë J
346 Maj’ e Shores Majë J
347 Maj’ e shkurtër Majë L
348 Maj’ e trave Majë J
349 Maj’ e varrit Majë V
350 Maj’ e Veshe Majë L
351 Maj’ e Vite Majë L
352 Maj’ e Vranit Majë J
353 Maj’ e Xhebre Majë L
354 Maçj’ e Satedinit Arë P
355 Markova Kodër P
356 Matushet Ara L
357 Memorexhepet Ara J
358 Memotraku e Alike Arë P
359 Meset e çele Ara J
360 Mesi Avdie Arë L
361 Mesi Azize Arë L
362 Mesi bletës Arë JL
363 Mesi Kale Arë L
364 Mesi Mëlikës Arë P
365 Mesi Nouxhebre Arë L
366 Mesi qarr Arë J
367 Mesi Vele Arë L
368 Moçalet Ara P
369 Moçalet e Smahilit Ara P
370 Mogila Ara V
371 Mrezhat Kodër VL
372 Muçoduka Arë P
373 Mulliri vjetër J
374 Mulliri Memushe V
375 Nisi’ e Bushit Ara P
376 Nisi’ e Pajameut Arë JL
377 Ormënet Arë V
378 Pajamehu Arë JP
379 Panj’ e Mëne Arë L
380 Pellgjet e Halle Arë JP
381 Përroi bardhë V
382 Përroi Bërzesë Përrua J
383 Përroi Borreles Përrua J
384 Përroi Ckordholit Përrua J
385 Përroi Kurpicës Përrua JP
386 Përroi Mrizeve Përrua në mal L
387 Përroi Nreut Përrua në mal J
388 Përrojt e Sinocanit Përrua L
389 Përroi shqeve Përrua J
390 Përroi Tole Përrua Q
391 Përroi i zi Përrua P
392 Pleshovicë Mal L
393 Pollovojka Kodër VL
394 Port’ e Kunjovës Shteg në mal L
395 Povlat Ara JP
396 Prifti Barjame Arë J
397 Qishat Ara në vendin ku ka qenë kasha V
398 Qafa lis Qafë J
399 Qafa drizë Qafë J
400 Qafa lëmë Qafë Q
401 Qafa kashtë Qafë L
402 Qaf’ e Alie Qafë J
403 Qaf’ e  Alike Qafë J
404 Qaf’ e Azizit Qafë P
405 Qaf’ e Bece Qafë JP
406 Qaf’ e Cpitharit Qafë J
407 Qaf’ e Çorres Qafë JL
408 Qaf’ e Dene Qafë P
409 Qaf’ e erës Qafë JP
410 Qaf’ e evgjitit Qafë J
411 Qaf’ e gjibratit Qafë JL
412 Qaf’ e Hasanluke Qafë P
413 Qaf’ e Koçie Qafë J
414 Qaf’ e koritave Qafë JP
415 Qaf’ e Kunjovës Qafë J
416 Qaf’ e kuvënit Qafë J
417 Qaf’ e Lagjit Qafë L
418 Qaf’ e Lerës Qafë P
419 Qaf’ e lëpjetës Qafë J
420 Qaf’ e lugje Qafë J
421 Qaf’ e Mamute Qafë J
422 Qaf’ e Markos Qafë L
423 Qaf’ e Matogulashit Qafë P
424 Qaf’ e Mati Resulit Qafë P
425 Qaf’ e Memo Hitos Qafë P
426 Qaf’ e Milagjit Qafë J
427 Qaf’ e Minje Qafë J
428 Qaf’ e Murrizit Qafë J
429 Qaf’ e Mustafa Gjinit Qafë L
430 Qaf’ e Nreut Qafë L
431 Qaf’ e njërëze Qafë J
432 Qafa panjë Qafë J
433 Qafa pirrë Qafë L
434 Qaf’ e Bishës Qafë L
435 Qaf’ e Povlës Qafë JP
436 Qaf’ e Qejvane Qafë J
437 Qaf’ e qimurit Qafë JP
438 Qaf’ e Rrodhe Qafë L
439 Qaf’ e Sillës Qafë L
440 Qaf’ e sharrëxhiut Qafë P
441 Qafa shtuf Qafë J
442 Qaf’ e Tërhoit Qafë V
443 Qaf’ e thanës Qafë P
444 Qaf’ e varrit Qafë P
445 Qaf’ e Xhamës Qafë JP
446 Qaf’ e Xhepe Qafë JP
447 Qaf’ e Zefre Qafë J
448 Qaf’ e Xhebros Qafë JP
449 Qorj’ e Azize Kullotë në mal L
450 Qorj’ e Cace Kullotë në mal L
451 Qaf’ e baltës bardhë Qafë JL
452 Qaf’ e Çipit Qafë J
453 Qaf’ e Lope Qafë P
454 Qaf’ e priftit Qafë J
455 Qaf’ e qershisë Qafë J
456 Qaf’ e Rrethit tënës Qafë J
457 Qaf’ e rrirave Qafë J
458 Qaf’ e Sheshit Xhelos Qafë P
459 Qaf’ e ullirit Qafë JP
460 Qaf’ e vogël Qafë JL
461 Qafat e zeza Qafa V
462 Qish’ e kollgjrit Pyll JL
463 Rrahu Cole Pyll P
464 Rrapi Mesaplikut Rrap mashkullor P
465 Rrethi Ali Petanit Shkëmb J
466 Rrethi Bege Shkëmb J
467 Rrahu Goxhe Pyll VL
468 Rrethi gur Shkëmb L
469 Rrethi Hasalalës Shkëmb J
470 Rrethi Kananit Shkëmb J
471 Rrethi kurpër Shkëmb JL
472 Rrethi Rahut Shkëmb J
473 Rrethi Sinocanit Shkëmb J
474 Rrethi Shkallës e Toçit Shkëmb JP
475 Rrethi shqeve Shkëmb J
476 Rrethi Shurdhe Shkëmb J
477 Rrethi tënës Shkëmb J
478 Rrethi Zenele Shkëmb J
479 Rrëkej’ e Balashit Përrua I vogël J
480 Rrëz’ e Deme Rrëzë kodre P
481 Rrypat e Azbiut Ara JP
482 Rrypat e Janushe Ara J
483 Serikojet e Balilit Arë P
484 Spidha Kodër J
485 Shalat e Vranit Kodër L
486 Sheplecet Ara P
487 Shepleci Arë P
488 Sheshet e arrës Shesh V
489 Sheshi Azize Arë J
490 Sheshi Drërave Arë P
491 Sheshi Kamthit vjetër Arë P
492 Sheshi Matozahe Shesh J
493 Sheshi Meçe Arë P
494 Sheshi Memushe Arë J
495 Sheshi Sinane Arë P
496 Sheshi Sino Mëhillit Arë P
497 Shesholaqi Brinjë mali J
498 Shkall’ e Koçie Udhë e përpjetë J
499 Shkall’ e Toçit Udhë e përpjetë JP
500 Shkoza Kodër J
501 Shkoz’ e rrodhe Arë J
502 Shkëmbi bardhë Shkëmb L
503 Shkëmbi gremisur Shkëmb J
504 Shkëmbi kuq Shkënb V
505 Shpell’ e Bolenës Shpell V
506 Shpellat e Shores Shpell J
507 Shtegu dafinës Shteg J
508 Shullëjte Balashit Faqe kodrash J
509 Shullajt e evgjitit Faqe kodrash J
510 Shullëri Azizit Faqe kodre P
511 Shullëri barit Faqe kodre J
512 Shullëri Bece Faqe kodre JP
513 Shullëri Blirit Faqe kodre L
514 Serikojet e Balilit Arë P
515 Spidha Kodër J
516 Shalat e Vranit Kodër L
517 Sheplecet Ara P
518 Shepleci Arë P
519 Sheshet e arrës Arë V
520 Sheshi Azize Arë J
521 Sheshi drërave Arë P
522 Sheshi kamthit vjetër Shesh P
523 Shkëmbi gremisur Shkmb J
524 Shkëmbi kuq Shkëmb V
525 Shpell’ e Bolenës Shpellë V
526 Shpellat e Shores Shpellë J
527 Shtegu dafinës Shteg J
528 Shullëjt e Balashit Faqe kodrash J
529 Shullëjt e evgjitit Faqe kodrash J
530 Shullëri Azizit Faqe kodre P
531 Shullëri barit Faqe kodre J
532 Shullëri Bece Faqe kodre JP
533 Shullëri blirit Faqe kodre L
534 Shullëri Feratit Faqe kodre Q
535 Shullëri ferrës Faqe kodre JP
536 Shullëri Hose Faqe kodre J
537 Shullëri Gurrës Faqe kodre J
538 Shullëri gjërë Faqe kodre J
539 Shullëri Kocos Faqe kodre J
540 Shullëri Hies e Lerës Faqe kodre J
541 Shullëri Memushe Faqe kodre J
542 Shullëri Minje Faqe kodre J
543 Shullëri pishës Faqe kodre J
544 Shullëri Qores Faqe mali J
545 Shullëri Selës Faqe kodre J
546 Shullëri Sinocanit Faqe kodre J
547 Shullëri Sorrushit Faqe kodre J
548 Shullëri Zefre Faqe kodre J
549 Shullëri Xjoje Faqe kodre JP
550 Trapi Alike Lug i thellë VL
551 Trapi Balashit Lug i thellë J
552 Tën’ e Brahim agait Kullotë J
553 Trapi derrit Lug i thellë J
554 Trapi Koçie Lug i thellë J
555 Trapi Mihe Lug i thellë P
556 Trapi pulave Lug i thellë J
557 Trepet e evgjitit Lugje J
558 Trojet e Shamete JP
559 Trapi thane Lug i thellë J
560 Than’ e Micos Arë J
561 Udh’ e Hunave mesme J
562 Ujët e arishtes Burim J
563 Ujët e Guvës Burim J
564 Ujët e Gjibratit Burim JL
565 Ujët e Lugje Burim L
566 Ujët e Mustos Burim L
567 Ujët e Shahes Burim L
568 Vanrat Ara dhe pyll JP
569 Vazelja Arë P
570 Vërat e meçëre P
571 Vrani Memushe Kullotë në mal J
572 Vreshtat e shurdhe Q
573 E vithisura Rrëpirë JL
574 Xvori Burim V
575 Zagojt e Kunjovës Lugje L
576 Zagojt e Vranit Lugje L
577 Zhiravat Ara P

 

EMËRVENDET E KUÇIT (1967)

Si pikë orjentuese është marrë qendra e fshatit Kuç

Nr Emërvendi Përshkrimi Pozicioni
1 Ar’ e Alushit Tokë buke VP
2 Ar’ e Baje Tokë buke VP
3 Ar’ e Bare Tokë buke P
4 Ar’ e Beqire Tokë buke P
5 Ar’ e Çunes Tokë buke VP
6 Ar’e Brahos Tokë buke P
7 Ar’ e Dene Tokë buke VP
8 Ar’ e Godos Tokë buke VP
9 Ar’ e gjatë Tokë buke JP
10 Ar’ e Gjokone Tokë buke P
11 Ar’ e Istrefit Tokë buke P
12 Ar’ e Manole Tokë buke VP
13 Ar’ e Memetit Tokë buke P
14 Ar’ e Refatit Tokë buke VP
15 Ar’ e Saraçit Tokë buke VP
16 Ar’ e Shahinit Tokë buke VL
17 Ar’ e Shehe Tokë buke P
18 Ar’ ee Shukos Tokë buke VP
19 Ar’ e thatë Tokë buke JP
20 Ar’ e Zilos Tokë buke VP
21 Ar’ e Zhape Tokë buke VP
22 Arat e Abazit Tokë buke JP
23 Arat e Alushit Tokë buke JP
24 Arat e Asllanit Tokë buke JP
25 Arat e Balilit Tokë buke JP
26 Arat e Banushit Tokë buke JP
27 Arat e Bedinit Tokë buke JP
28 Arat e Belulit Tokë buke JP
29 Arat e Çobos Tokë buke JP
30 Arat e Dalanit Tokë buke JP
31 Arat e Dukës Tokë buke P
32 Arat e Eminit Tokë buke JP
33 Arat e Faslliut Tokë buke JP
34 Arat e Habilit Tokë buke JP
35 Arat e Hankos Tokë buke P
36 Arat e Hitos Tokë buke JP
37 Arat e Hisos Tokë buke JP
38 Arat e Hisenit Tokë buke JP
39 Arat e Hodos Tokë buke JP
40 Arat e Isanit Tokë buke JP
41 Arat e Idrizit Tokë buke JP
42 Arat e Islamit Tokë buke JP
43 Arat e Smahilit Tokë buke JP
44 Arat e Jahos JP
45 Arat e Kalie JP
46 Arat e Kamerit JP
47 Arat e Lazes JP
48 Arat e Luçe P
49 Arat e Malos JP
50 Arat e Meçanit JP
51 Arat e Merjos P
52 Arat e Metos JP
53 Arat e Miftarit JP
54 Arat e Minjos JP
55 Arat e Mitatit JP
56 Arat e Ramos JP
57 Arat e Rizos JP
58 Arat e Rumos P
59 Arat e Rrapos JP
60 Arat e Selimit JP
61 Arat e Site P
62 Arat e Sulos JP
63 Arat e e Shahinit JP
64 Arat e Shalqos JP
65 Arat e Shametit P
66 Arat e Tahirit JP
67 Arat e e Thomare P
68 Arat e Veipit JP
69 Arat e Zanes P
70 Arat e Zemanit JP
71 Arat e Zenelit JP
72 Bregu marajth J
73 Balçiku Kullotë në mal J
74 Beuni Kullotë në mal VL
75 Bishtziu Kullotë në mal J
76 Bobovishta Kullotë në mal J
77 Borroneci Kullotë në mal J
78 Buronjat Burime P
79 Bregu Bare Bregore VP
80 Bregu Brahe Bregore P
81 Bregu Guhaçe Bregore VL
82 Bregu Guvës Bregore V
83 Bregu Lerës Bregore JP
84 Bregu Gorricave Bregore VL
85 Brinj’ e Sele Shpat mali J
86 Brinj’ e Shitit Shpat mali J
87 Brinj’ e shkrumemes Shpat mali VL
88 Burimi Beunit Burim VL
89 Buz’ e Gjoklagje Buzën VL
90 Buz’ e Gjoveshe Buzë lumi VL
91 Buzat e Zenele Buzat e lumit L
92 Cmarthinaqi Kullotë P
93 Cukala Kullotë JP
94 Çkulkëza Kullotë P
95 Çerrica Arë P
96 Çepraku Arë dhe pyll P
97 Fush’ e Bratit Tokë buke P
98 Fush’ e Shurit Tokë buke L
99 Fushë Brati Ara P
100 Ferrishta Pyll P
101 Foletë Pyll JP
102 Dafinat Ara JP
103 Dardhat Ara VL
104 Dedegjivesh Pyll JP
105 Drizat Ara JP
106 Dukshollat Ara dhe pyll JP
107 Grabova Pyll P
108 Grasheci Lagje fshatit JP
109 Grik’ e arrës Grykë P
110 Grik’ e Beunit Grykë VL
111 Grik’ e Dene Grykë VP
112 Grik’ e  fikut Grykë P
113 Grik’ e gjërë Grykë VP
114 Grik’ e Gjipalit Grykë J
115 Grik’ e Gjoke Grykë VP
116 Grik’ e Hamitit Grykë P
117 Grik’ e Haxhie Grykë VP
118 Grik’ e Idrize Grykë VP
119 Grik’ e Kaçarit Grykë VP
120 Grik’ e Kaçe Grykë VL
121 Grik’ e karthjes Grykë P
122 Grik’ e Lime Grykë VP
123 Grik’ e Musait Grykë P
124 Grik’ e Njonjreçit Grykë Q
125 Grik’ e panjës Grykë VP
126 Grik’ e Reçit Grykë VP
127 Grik’ e Siqrit Grykë P
128 Grik’ e Zahe Grykë VP
129 Grik’ e Zahnikës Grykë P
130 Grik’ e Zalikës Grykë P
131 Grikat e barit Gryka VL
132 Grop’ e Merkos Gropë në mal VP
133 Gropat e Mirakut Grope Q
134 Guri bimë Shkëmb i madh J
135 Guri xhindeve Guri madh VL
136 Gurr’ e Valthit Burim VL
137 Gurra Burim i madh J
138 Gurrëza Kullotë JP
139 Gjiguma Pyll P
140 Gjihila Pyll P
141 Gjikutja Ara dhe pyll P
142 Gjimuçi Pyll JP
143 Gjinasi Pyll P
144 Gjipali Pyll P
145 Gjitodhri Pjesë mali P
146 Gjodhima Faqe mali J
147 Gjohelmi Faqe mali Vl
148 Gjokëbardhi Ara VL
149 Gjokënreret Kullota JP
150 Gjomitat Ara P
151 Gjomreshka Pyll VL
152 Gjomolla Ara dhe pyll JP
153 Gjorudi Pyll P
154 Gjorkuçi Pyll JP
155 Gjoshkurti Pyll P
156 Gjotoja Pyll P
157 Haliqja Pyll P
158 Halqiu Pyll VP
159 Hamuriqi Shpat mali P
160 Hasamatet Arë VP
161 Havari Pyll VL
162 Hekali Lagje fshatit JP
163 Hiej’ e Gjokgjine Faqe kodre J
164 Hun’ e Isufe Kodër P
165 Hun’ e Krizës Kodër V
166 Hun’ e e Mjeshtre Kodër P
167 Hun’ e Nëne Kodër e vogël P
168 Hun’ e Pjetërdhime Kodër VL
169 Hun’ e Thanasnike Kodër V
170 Hun’ e Verbes Kodër Vp
171 Hunat e drërit Kodra V
172 Hunat e Lagjine Kodra J
173 Kaboret Ara P
174 Kaçurri Pyll JP
175 Kadafiqi Pyll JP
176 Kalama Pyll P
177 Kanali Lagje JP
178 Kazheli Pyll P
179 Katuni Ara (dikur fshati Pilur) JP
180 Komhilli Shpat mali VL
181 Kopaçeza Arë VP
182 Kostamo Pyll VP
183 Kriqet Pyll JP
184 Kroi Poriut Burim JP
185 Kroi verbër Burim JP
186 Kroi Zonjës Burim JP
187 Kumull’ e Goxhes Kullotë L
188 Kumullat Kullotë JP
189 Kupinishta Arë P
190 Laidedja Kullotë në mal J
191 Lainikja Arë P
192 Lajthiza Arë dhe kullotë VL
193 Lekmisëret Ara P
194 Lëpusha Arë V
195 Limrati Arë VL
196 Lisat e qishës Ara dhe pyll VL
197 Luca Arë VL
198 Lugu Ivane Lug Q
199 Lugu math Lug VL
200 Lugu turkut Lug L
201 Lugu Thomare Lug Q
202 Lugjet Ara P
203 Lumi Kuçe Rrjedhja e sipërme e Shushicës L
204 Llënxh’ e Alie Bregore Q
205 Maj’ e Muço Alikos Majë L
206 Maj’ e Caushit Majë V
207 Maj’ e çikës Majë mali JP
208 Maj’ e Dukshollës Majë JP
209 Maj’ e Gonesë Majë JP
210 Maj’ e Gjonoce Majë J
211 Maj’ e Kaçarit Majë VP
212 Maj’ e Kaçurrit Majë JP
213 Maj’ e Karakollit Majë JP
214 Maj’ e kodrës Majë J
215 Maj’ e Laçe Majë VP
216 Maj’ e Lekës Majë JP
217 Maj’ e Mëhille Majë P
218 Maj’ e Milezës Majë P
219 Maj’ e Mirakës Majë J
220 Maj’ e Misukut Majë Q
221 Maj’ e mollës Majë P
222 Maj’ e Mustafait Majë P
223 Maj’ e pirrës Majë J
224 Maj’ e rërës Majë P
225 Maj’ e Shëthanasit Majë JP
226 Maj’ e Shitit Majë J
227 Maj’ e shpërit Majë JP
228 Maj’ e Thanasdukës Majë J
229 Maj’ e Thomait Majë VL
230 Maj’ e Valthit Majë VL
231 Marithi Kullotë në mal JP
232 Markoravi Kullotë në mal JP
233 Matjani Kullotë në mal J
234 Mavrojanji Shpat mali Q
235 Mërtipeçi Shpat mali VL
236 Mesdriza Ara VP
237 Mjetj’ e Baje Rrëzë mali V
238 Mrezhat e Nake Kullotë JP
239 Mrizet Kullotë VP
240 Muçoleka Arë JP
241 Murrizja Kullotë J
242 Mustafanikja Kodër JP
243 Mustot Ara VL
244 Nesturgjoni Kullotë J
245 Nikeziu Kullotë në mal JP
246 Opeku Pyll P
247 Osmënet Ara P
248 Papadhia Mal J
249 Përroi Kaçurrit Përrua JP
250 Përroi Lithit Përrua P
251 Përroi njerithit Përrua V
252 Përroi Shkozës Përrua P
253 Përroi Vakës Përrua P
254 Përroi verbër Përrua VL
255 Përroi Zelishtit Përrua P
256 Përroi Xhiës Përrua P
257 Plihra Arë VL
258 Pllumeza Arë VL
259 Praseku Kullotë L
260 Prielja Arë P
261 Pori Pyll P
262 Qafa rripë Qafë VP
263 Qafa shtuf Qafë Vp
264 Qaf’ e Avlliut Qafë P
265 Qaf’ e Balashit Qafë P
266 Qaf’ e Dedetavës Qafë JP
267 Qaf’ e Dërrasës Qafë JP
268 Qaf’ e Duktojës Qafë JP
269 Qaf’ e e gjipllumit Qafë P
270 Qaf’ e hakthit Qafë J
271 Qaf’ e hurdhës Qafë VL
272 Qaf’ e kallarate Qafë V
273 Qaf’ e Katunit Qafë V
274 Qaf’ e Krismokoqurkut Qafë JP
275 Qaf’ e Lagjinreut Qafë JP
276 Qaf’ e mretes Qafë JP
277 Qafat e pllumit Qafë JP
278 Qaf’ e plepes Qafë VL
279 Qaf’ e rërës Qafë P
280 Qaf’ e Savës Qafë JP
281 Qaf’ e Shkallës Qafë JP
282 Qaf’ e shtretit Qafë P
283 Qaf’ e Vangjelit Qafë P
284 Qaf’ e Vanovës Qafë VL
285 Qaf’ e Vodës Qafë J
286 Qaf’ e Zagjeçit Qafë J
287 Radi Kullotë në mal V
288 T’rarat e Spiros Kullotë në mal J
289 Repeta Shesh P
290 Rrapi Lëpushës VL
291 Rrethi gur Shkëmb VL
292 Rrëz’ e Borshe Rrëzë mali VL
293 Rrëza e çikës Kullotë në rrëzën e malit VL
294 Rrëz’ e Gjokgjine Rrezë mali Q
295 Rrëz’ e Haskos Rrëzë mali P
296 Rrëz’ e Kadafiqit Rrëzë mali VL
297 Rrëz’ e shkëmbit VL
298 Rrip’ e çorres Rrëpirë P
297 Rrojbrisku Kullotë P
298 Sëmria Ara P
299 Sinodedet Ara VL
300 Skëndomemua Arë VP
301 Stravulja Arë P
302 Suloçunja Arë JP
303 Sheqëza Arë JP
304 Sheshi gjatë Shesh J
305 Sheshi thanës Shesh VL
306 Shënkollja Arë V
307 Shiroket Arë JP
308 Shisha Pyll VP
309 Shkaga Mal P
310 Shkoza Pyll P
311 Shpell’ e Beqos Shpell VL
312 Shpell’ e Gjolekës Shpellë JL
313 Shpellëza Buzë mali V
314 Shtakthi Kullotë JP
315 Shtretëza Arë dhe pyll VL
316 Shullëri Baje Faqe kodre VP
317 Shullëri Gjolagje Faqe kodre J
318 Shuri Kuçe Shtrati i lumit L
319 Trapi grekut Lug i thellë P
320 Trapi lugje Lug i thellë P
321 Trapisma Pyll P
322 Trëndafili Shpat mali JP
323 Thanasdukja Lagje P
324 Tharku gurtë Brinjë mali JP
325 Ujet e dhelprave Burim VL
326 Ur’ e Laskos Urë P
327 Ur’ e plikrës Urë VP
328 Ur’ eStefane Urë VP
329 Ur’ e Thomare Urë P
330 Vakat Ara V
331 Vakëfi Thomare Arë P
332 Valthi Shesh mali J
333 Valthi Qersagjone VL
334  Vanalidhi Luçe Ara dhe pyll JP
335 Varrët’ e helmit Vend i rrëshqitur J
336 Varrët’ e Gjosinit Vend i rrëshqitur J
337 Varri Gjikëqurkut P
338 Verbja Arë VP
339 Vërriu kuçe Rrëzë mali Vl
340 Vështi Guhaçe Vësht P
341 Vradhima Kodër P
342 Vreshtëza Pyll P
343 Vurgjidhi Burim VL
344 Xhami e vjetër Xhami Q
345 Xhinga Buzë përroi VL
346 Zalli Vend shur VL

 

Besnik Gjonbrataj

Next Post

RIZA PASHO SADIKAJ, NJË FIGURË MJAFT E VLERËSUAR, JO VETËM PËR BOLENËN, POR EDHE KALLARATIN.

Mër Nën 29 , 2023
Riza Sadikaj, i lindur më 1933 në Bolenë, në një familje me prejardhje patriotike e atdhetare, pasardhës i drejtpërdrejtë i njërit prej kapedanëve të fisit të njohur të Leskodukajve, Sadik Guxhës, vëlla dëshmori, për të gjithë ata që e kanë njohur si emër dhe aq më shumë ata që kanë […]