Parathenie Libri që po i paraqitim lexuesit, e ka zanafillën të një dorëshkrim i 35 vjetëve më parë. Në atë kohë, në kuadrin e orientimit për hartimin e historikëve të Luftës Nacionalçlirimtare të fshatrave […]

Përgjithësira Është lindur në Kallarat të rrethit të Vlorës më 28 shkurt 1943. Katër klasat e para të 7-vjeçares i ka kryer në vendlindje, klasën e pestë dhe të gjashtë në shkollën 7-vjeçare “1 Maj” në Skelë të Vlorës dhe të shtatën në Vranisht. Studimet e mesme i ka bërë […]