Rastësisht më ka ndodhur të shoh sekuenca të ndeshjeve me dema në tv dhe me stermundim mund te kem cuar ndonje deri në fund. Dhe a e dini pse? Sepse kjo më është dukur një gjë e shemtuar dhe e padrejtë. Dhe gjithnjë më ka shoqëruar një ndjenjë parehatie, më […]

Shoqata jonë kulturore-atdhetare “KALLARATI”, si të gjitha shoqatat e tjera, mbahet në këmbë me kuotizacionet e anëtarësisë dhe me sponsorizime e dhurime dashamirësish. Këto janë të vetmet burime financiare me të cilat Shoqata përballon veprimtaritë që zhvillon dhe nxjerrjen e gazetës “Kallarati”. Mirëpo kuotën e anëtarësisë që mbledhja e përgjithshme […]

  Për Ali Asllanin është folur e shkruar jo pak, përkundër pandehmës së krijuar për shkak të heshtjes gati 50 vjeçare të periudhës së socializmit. Ndonëse edhe atëhere diçka është pohuar rreth veprës së tij në hyrje të dy-tre botimeve të seleksionuara, përjashto monografinë e Mark Gurakuqit (e pabotuar kjo […]

-Mbajtur në datën 11.11.2012 në aktivitetin e Shoqatës “Labëria”  në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë- Lëvizjet kombëtare për pavarësi, si rregull, paraprihen nga lëvizje kulturore iluministe. Intelektualët që bëhen promotorë të zgjimit të ndërgjegjes kombëtare, duke iu kthyer periudhave të lavdishme në historinë e popullit të vet, synojnë të […]